9 verrassende feiten over walvissen en waarom ze zo belangrijk zijn

(Bright Vibes | Nico Kalmeijer Mestre) Walvissen zijn niet alleen geweldig – en walvissen zijn letterlijk geweldig – ze spelen een vitale rol in het grotere geheel en hebben een enorme invloed op het milieu en het ecosysteem.

Walvissen dragen in belangrijke mate bij tot het welzijn van het ecosysteem

Walvissen spelen een belangrijke rol in de gezondheid van ons milieu en het begrip van zeezoogdieren, zegt WhaleFacts.org. Bovendien ondersteunen ze de groeiende economieën die afhankelijk zijn van walvissafari’s en toeschouwersactiviteiten door kapitaal aan te trekken via toerisme. 

Hoewel walvissen vandaag de dag goed worden ontvangen en geliefd zijn, speelden walvissen in het verleden een belangrijke (zij het trieste en ongelukkige) rol in het mondiale economische systeem. Walvisonderdelen en -olie werden verkocht en gebruikt voor allerlei dingen, zoals zeep, margarine, korsetmateriaal en additieven voor transmissieolie.

In het tijdperk van de walvisvangst werden vele diersoorten afgeslacht, waardoor vele van hen met uitsterven werden bedreigd en bijdroegen tot allerlei milieuveranderingen die het ecosysteem van de aarde hebben aangetast, van verhoogde koolstofdioxideniveaus tot de opwarming van de aarde (die onze poolijskappen aantast) en veranderingen in de voedingsgewoonten van veel aquatische levensvormen als gevolg van een ontwrichte voedselketen.

Tegenwoordig is de commerciële walvisvangst echter illegaal, en wie op walvissenvangst wordt betrapt, kan hoge boetes en gevangenisstraf krijgen. Hoewel er nog steeds groepen zijn die op deze zeezoogdieren blijven jagen, neemt het aantal deelnemende commerciële walvisjagers steeds verder af. Het verbod op de commerciële walvisvangst heeft ervoor gezorgd dat bepaalde soorten weer in aantal toenamen en konden groeien.

feiten over walvissen

9 feiten en de belangrijke rol die walvissen spelen in het ecosysteem van onze planeet

1. Walvissen zijn de grootste dieren ter wereld! De meeste deskundigen zijn het erover eens dat de blauwe vinvis het grootste dier is dat ooit op aarde heeft geleefd… ze zeggen zelfs dat hij het luidst is. De dwerg potvis is slechts 2.4 meter lang en is de kleinste walvis. De gemiddelde walvis kan wel 32 meter lang worden.

2. Ondanks hun enorme omvang, hoeven walvissen niet elke dag te eten. Omdat het zulke grote dieren zijn, eten walvissen ongeveer de helft van het jaar helemaal niets. Tijdens hun verblijf in het voedselrijke koude water bij de polen doen ze zich tegoed aan voedsel, maar zodra ze dichter bij de evenaar komen om te paren, eten ze helemaal niets meer. De reden? Het prachtige, heldere water rond het midden van de wereld bevat eigenlijk te weinig voedingsstoffen.

3. Walvissen zijn niet alleen zeer intelligent, het zijn ook emotionele wezens.  Walvisbaby’s worden geboren met uitzonderlijk grote koppen, die gepaard gaan met grote, complexe hersenen Hun grote hersenen wijzen op een mate van intelligentie die in het grootste deel van het dierenrijk niet voorkomt. Aangetoond is dat walvissen niet alleen slim zijn, maar ook dezelfde neuronen bezitten die de mens in staat stellen complexe emoties te voelen. Naast het vormen van hoogontwikkelde relaties en samenlevingen met elkaar, vertonen walvissen ook een hoge mate van intelligentie en zelfherkenning (een kenmerk dat slechts bij enkele diersoorten voorkomt). Dit niveau van intelligentie en sociaal bewustzijn stelt bultruggen walvissen in staat om een uitgebreide voedingsmethode te coördineren.

4. De oude Grieken geloofden dat walvissen zeemonsters waren. Cetacea, de verzamelnaam voor walvissen, dolfijnen en bruinvissen, komt van het Griekse woord keto. In de Griekse Mythologie was Keto de godin van de zeemonsters en toen de Grieken de ruggen van een groep walvissen zagen, geloofden zij dat zij allen deel uitmaakten van één reusachtig zeeslang.

5. Als walvissen slapen, laten ze de helft van hun hersenen rusten. Omdat walvissen onder water niet kunnen ademen, moeten ze de hele tijd wakker zijn om boven te komen om te ademen wanneer dat nodig is. Hoe rusten walvissen dan? Nou, ze “slapen” door één helft van hun hersenen te laten rusten, terwijl de andere helft van de hersenen wakker blijft om de controle over het blaasgat van de walvis te behouden en alert te blijven op obstakels en gevaar in zijn omgeving. Het geeft ook aan wanneer hij naar de oppervlakte moet komen om een frisse neus te halen. Na ongeveer twee uur keert het dier dit proces om, waarbij de actieve kant van de hersenen rust en de rustende helft ontwaakt. Dit patroon wordt vaak cat-napping genoemd.

6. Walvissen spelen een belangrijke rol bij het stabiliseren van de aquatische voedselketen en de voortplanting van andere soorten. Naarmate meer walvissen worden gedood, raakt de voedseldistributie in de oceaan uit balans en verandert de voedselvoorziening van veel andere soorten zeeleven. Een blauwe vinvis kan bijvoorbeeld tot 40 miljoen krill per dag consumeren, dus je kunt je voorstellen wat de impact op de stabilisering van het aquatische ecosysteem zou zijn als de blauwe vinvissoort zou uitsterven.

7. Wetenschappelijke studies van walvisachtigen (walvissen, dolfijnen en bruinvissen) hebben geleid tot vele ontdekkingen en vorderingen op het gebied van echolocatie, aquatische milieus, marien leven/biologie en intelligentie van zeezoogdieren. Het heeft ons ook geleerd hoe door de mens veroorzaakte geluiden het echolokatievermogen van andere zeedieren kunnen beïnvloeden, zodat we kunnen proberen manieren te ontwikkelen om hen beter te beschermen tegen schadelijk door de mens veroorzaakt lawaai, dat is door wetten te handhaven, door nieuwe technologie te ontwikkelen die de echolokatie van zeezoogdieren niet verstoort.

8. Walvispoep speelt een grote rol bij het stabiliseren van de koolstofcompensatie in de atmosfeer en zorgt voor een gezondere omgeving voor zowel land- als waterorganismen. Studies hebben aangetoond dat de voedingsstoffen in potvispoep helpen om de groei van fytoplankton te stimuleren, dat koolstof aan de atmosfeer onttrekt om te zorgen voor een schonere en gezondere ademhalingsomgeving voor alle dieren. Volgens schattingen wordt er elk jaar wel 400.000 ton koolstof aan de lucht onttrokken door deze walvissen!

9. Walvisspotten en diverse andere toeschouwersactiviteiten hebben miljarden dollars opgebracht en hebben de economische groei in diverse steden, staten en landen helpen stimuleren. De groeiende belangstelling voor het walvistoerisme is een steeds belangrijkere component geworden voor economieën die hun mondiale aanwezigheid willen vergroten en de belangstelling van andere landen willen wekken.

feiten over walvissen

De CO2 opnamecapaciteit van walvissen is gigantisch

Zeebiologen hebben onlangs ontdekt dat walvissen, en met name de grote walvissen, een belangrijke rol spelen bij het afvangen van koolstof uit de atmosfeer. Walvissen verzamelen koolstof in hun lichaam gedurende hun lange leven. Wanneer ze sterven, zinken ze naar de bodem van de oceaan; elke grote walvis legt gemiddeld 33 ton CO2 vast, waardoor die koolstof eeuwenlang uit de atmosfeer wordt gehaald. Een boom daarentegen absorbeert slechts tot 22 kilo CO2 per jaar.

Hoe de bescherming van walvissen onze beste verdediging kan zijn tegen de klimaatverandering

Een team economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wilde het publiek duidelijk maken hoe belangrijk walvissen zijn, dus hebben ze het in termen gegoten die we allemaal kunnen begrijpen: geld. Een nieuwe analyse heeft een prijskaartje gehangen aan hoeveel walvissen ons precies waard zijn, en waarom we ons zorgen zouden moeten maken over de walvispopulatie in de wereld. Er is ontdekt dat walvissen grote hoeveelheden koolstof in hun lichaam opnemen. Tijdens het leven van een gemiddelde walvis, dat 60 jaar duurt, zal hij 33 ton CO2 opslaan. Ter vergelijking: een boom absorbeert tot 48 pond CO2 per jaar.

Het coördineren van de economische aspecten van de bescherming van walvissen moet bovenaan de klimaatagenda van de wereldgemeenschap komen te staan. Aangezien walvissen een onvervangbare rol spelen bij het verzachten van en het opbouwen van veerkracht tegen de klimaatverandering, moet hun voortbestaan worden geïntegreerd in de doelstellingen van de 190 landen die in 2015 de Overeenkomst van Parijs hebben ondertekend voor de bestrijding van klimaatrisico’s.

Op de foto: orka’s, ook walvisachtigen, komen naar boven voor lucht.

walvissen

Bron: Bright Vibes


Je kunt ook interesse hebben in:

Walvissen bedenken iedere paar jaar nieuw ‘volkslied’

Bultruggen van over de hele wereld redden andere dieren en niemand weet waarom

Translate »