Deze slimme barrières in Indonesië zorgen ervoor dat plasticafval de oceaan niet kan bereiken.

(Bright Vibes | Jan Tonnis) De in Bali gevestigde milieuorganisatie Sungai Watch heeft 100 rivierbarrières geïnstalleerd. Hierdoor is tot dusver bijna 350 ton plasticafval opgevangen dat anders in de oceaan zou zijn terechtgekomen.

De barrières van Sungai Watch voorkomen dat plasticafval via de rivier in zee terechtkomt

plasticafval

Sungai Watch ontwikkelde een systeem waarmee voor 2025 elke rivier in Indonesië, en uiteindelijk hele wereld, schoongemaakt kan worden. Na het testen van verschillende technieken hebben ze uiteindelijk de meest efficiënte barrière gevonden: een flexibele en verplaatsbare, goedkope barrière voor kleinere rivieren. Sungai Watch heeft al meer dan 100 rivieren in Indonesië schoongemaakt, meer dan 100 barrières geïnstalleerd en meer dan 345.000 kg plastic ingezameld. Het team van Sungai Watch telt 55 leden die hebben deelgenomen aan meer dan 100 schoonmaakacties.

De barrières dienen ook als aanzet tot een gesprek over plasticvervuiling

Sungai Watch is in 2020 opgericht door Gary, Kelly en Sam Bencheghib in Bali, Indonesië, en bestaat nu uit een team van 55 gepassioneerde vrijwilligers die dagelijks werken aan oplossingen om te voorkomen dat plastic afval de oceaan instroomt.

Door eenvoudige afvalbarrières te ontwerpen en een systeem voor inzameling, sortering en upcycling toe te passen, hebben ze een schaalbare aanpak van de plasticvervuiling ontwikkeld. Sungai Watch wil voor 2023 1.000 barrières hebben geplaatst.

Aangezien meer dan 80% van het plastic afval in de oceaan afkomstig is uit rivieren, denkt Sungai Watch dat de beste oplossing om het probleem aan te pakken is om plastic direct bij de bron te stoppen. Dit kan met betaalbare en schaalbare oplossingen, stroomopwaarts in de rivieren.

Sungai Watch schaalt snel op en breidt momenteel zijn activiteiten uit over heel Bali. Ook in Java, Indonesië, het dichtstbevolkte eiland ter wereld bevinden zich 90 van de 1000 meest vervuilde rivieren ter wereld. Ze zijn ook aan het onderzoeken of een internationale uitbreiding naar Azië en Latijns-Amerika mogelijk is.

Een essentieel onderdeel van de missie is het contact met de gemeenschap om plasticvervuiling tegen te gaan. Ze organiseren allerlei educatieve sessies en campagnes om gemeenschappen te betrekken en een beter afvalbeheer aan te moedigen.

Sungai Watch organiseert voorlichtingscampagnes met de bevolking om wegwerpgedrag te voorkomen

Sungai Watch gelooft dat al het afval dat ze verzamelen waarde heeft. Ze experimenteren momenteel met methoden om afval om te zetten in producten. “Wij geloven dat een van de eenvoudigste manieren om onze oceaan schoon te maken, is door te beginnen in onze rivieren, waar we de stroom van plastics nog kunnen tegenhouden.”

Bevolking betrekken bij opruimacties

De barrières zijn een perfect instrument om gemeenschappen en regeringen te betrekken bij het schoonmaken van deze rivieren. Bovendien zijn ze een uitstekende manier om gegevens te verzamelen en zo een beter inzicht te krijgen in de manier waarop afvalbeheer kan worden verbeterd.

Grotere rivieren vragen om grotere barrières. Hetzelfde principe, maar dan opgeschaald, wordt toegepast voor grotere rivieren.

Tot nu toe is 365.841 kg plastic ingezameld, samen met 401.663 kg organisch afval. Dit is het resultaat van 113 geïnstalleerde barrières en meer dan 125 opruimacties.

plasticafval

Een inzameling van zwerfvuil in het Mangrovebos in november heeft in de eerste drie dagen 5,5 ton plastic afval opgeleverd. Sungai Watch organiseert spoedacties op illegale stortplaatsen en langs rivieroevers om te voorkomen dat plastic in de rivieren terechtkomt, en werkt aan de handhaving van goed afvalbeheer op lokaal niveau. 

Wij zijn van mening dat elke stromende rivier (groot of klein) een soort barrière zou moeten hebben. De Sungai Watch is een perfect instrument om gemeenschappen en regeringen te betrekken bij het schoonmaken van rivieren en een geweldige manier om gegevens te verzamelen en zo een beter inzicht te krijgen in de manier waarop afvalbeheer kan worden verbeterd. Bron: Google/SungaiWatch

Bron: Bright vibes


You may also like:

Microplastics in the wind may already have a minor impact on earth’s climate itself

6 Ways we can teach future generations about sustainable living

Translate »