Koralen zijn een goede manier bij het voorspellen van de Aziatische moesson

(Global Heart | Esther Haasnoot) Als het gaat om inzicht in het toekomstige klimaat, blijken koraalriffen goede klimaat vastleggers.

De regenwouden van de zee

Koraalriffen vormen het rijkste ecosysteem van de zee. De biodiversiteit is per oppervlakte nog rijker dan de regenwouden. Door hun belangrijke ecologische functie, worden koraalriffen ook wel de tropische regenwouden van de oceaan genoemd.

Het ecosysteem van de riffen kan qua belang en variatie vergeleken worden met dat van het tropisch regenwoud. De echte regenwouden bedekken ongeveer 8,5 miljoen vierkante kilometer, tienmaal zoveel als de riffen. De biologische verscheidenheid in de regenwouden is groter dan van de riffen. Maar dat komt vooral door de vele insecten. De riffen herbergen meer gewervelde dieren. Ook beschermen riffen kustlijnen tegen erosie door tropische stormen en fungeren ze als barrière voor de stijgende zeespiegel.

De koraalriffen vormen voor honderden miljoenen mensen een belangrijke voedselbron. Het koraal levert namelijk 10% van de wereldwijde visvangst. In Zuidoost-Azië ligt dit percentage van de kustvangst zo rond de 80%. Naast een voedselbron is het rif is een bron van legio stoffen die geschikt zijn voor de bereiding van geneesmiddelen.  De potentie van het koraal wordt zelfs hoger ingeschat dan dat van het tropisch regenwoud.

Rond 2100 zullen de meeste rifsystemen zijn verdwenen, tenzij de uitstoot van CO2 voldoende wordt verminderd om de opwarming van de oceanen tegen te gaan, zo blijkt uit onderzoek van UNESCO. Koraalriffen en regenwouden behoren tot de meest kwetsbare ecosystemen ter wereld en worden dan ook in hun voortbestaan bedreigd.

Belangrijk ecosysteem

Koraalriffen zijn veerkrachtige ecosystemen, maar koraal is ook bijzonder kwetsbaar. Het wordt vooral bedreigd door milieufactoren en menselijk handelen.

De belangrijkste natuurlijke bedreiging voor koraalriffen wordt gevormd door zware stormen, tornado’s, tsunami’s en periodes van hevige regenval. Maar al deze natuurlijke bedreigingen zijn niets in vergelijking met menselijke verstoringen zoals; overbevissing, vervuiling, toerisme, handel in koraal of vermesting die een overvloedige groei van waterplanten en algen mogelijk maakt. Fijn sediment afkomstig van plaatsen waar bossen worden gekapt, heeft tot gevolg dat minder licht in het water doordringt of dat koralen overdekt raken met slib.

Het stof uit de Sahara bevat een vorm van barium die gemakkelijk in zeewater oplost. Barium is geconcentreerd in bodems en sedimenten op het land. Als het lange tijd regent, wordt middels rivier afvloeiing en wind de zanderige toplaag de oceaan ingespoeld. Hierdoor vertroebelt het zeewater en komt er een grondlaagje over het koraal te liggen. Elk jaar nemen koralen in de Rode Zee een deel van die barium op in hun skeletten terwijl ze groeien.

Wat voorspellen de koralen?

Het stof dat  in zee terecht komt is sterk gecorreleerd met de kracht van de Aziatische moesson. Het blijkt dat koralen fungeren als klimaatarchieven door zichtbare ringen in hun skelet te creëren, overeenkomend met boomringen.

De koraalregisters laten zien dat de kracht van de moesson in feite toeneemt met de tijd – een trend die past bij bestaande klimaatmodellen – maar de variabiliteit van decennium tot decennium neemt af. Dit suggereert dat, terwijl het klimaat is opgewarmd, de moessoncirculatie stabieler is geworden, dus extra zware wind en regen kunnen de “nieuwe norm” zijn voor toekomstige jaren.

De Zuid-Aziatische moesson is heel belangrijk. Het is een van de grootste klimaatsystemen ter wereld levert het drinkwater voor 1,5 miljard mensen per jaar. Het brengt meer dan twee derde van de regenval van India met zich mee en is goed voor meer dan de helft van het water dat Indiase boeren gebruiken om gewassen te verbouwen. Dit betekent dat veel mensen willen weten hoeveel regen de moesson zal brengen.

Slechts een toename van tien procent veroorzaakt grote overstromingen, terwijl een afname van 10 procent droogte veroorzaakt.

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Deze prachtige onderwater sculpturen helpen bij het herbouwen van koraalriffen

Waarom duurzaam reizen er toe doet

Translate »