Leven in syntropie | Boslandbouw als antwoord

(Earth Matters) Ernst Gotsch kocht in 1984 als Braziliaanse boer een stuk land aan de rand van het regenwoud, helemaal ontbost en in erbarmelijke staat. Met zijn bijzondere visie op natuur transformeerde hij het stuk land in een weelderig regenwoud, dat bovendien voedsel verschaft voor een groot deel van de plaatselijke bevolking.

Boslandbouw als antwoord

Hij ziet in de verbinding tussen agrarische doelen en bosbeheer een antwoord op vele problemen. Zijn uitgangspunt is om de natuur te helpen om zelf haar werk te doen; zo min mogelijk van buitenaf halen om de grond te verrijken. Hij noemt dit syntropie (het tegengestelde van entropie), een proces dat eruit bestaat om de levenskracht van een organisme te regenereren (ook wel negentropie genoemd).

In de normale landbouw wordt er bij een energie-investering van 1 een opbrengst gehaald van 0,3. In de syntropie wordt er bij een energie-investering van 1 een opbrengst van maar liefst 500 behaald.

(15 min met NL ondertitels)

Bron: Earth Matters


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Grote doorbraak in voedselzekerheid met Nederlandse kennis over zilte landbouw

De bodem van Yucatán is nog niet hersteld van de bomenkap door de Maya’s

Translate »