Gewichtsstigma: vijf onuitgesproken waarheden

(Global Heart | Esther Haasnoot) Gewichtsstigma is een negatieve reactie op iemand op basis van hun gewicht. Het is naast leeftijd, geslacht, seksualiteit en ras één van de meest voorkomende vorm van sociale discriminatie.

Mensen die worden omschreven als zwaarlijvig ervaren vaak een hoge mate van stigmatisering en discriminatie. Gewichtsstigma is één van de meest onbegrepen aspecten van obesitas. En ook wordt het onderwerp vaak genegeerd. Vergroting van bewustzijn over stigma en de effecten ervan kan bijdragen tot een andere zienswijze. En hopelijk ook naar andere omgangsvormen.

Vijf feiten over gewichtsstigma waarvan je misschien niet op de hoogte was:

  1. Mensen met obesitas kunnen eetstoornissen ontwikkelen

Gewichtsstigma en de emotionele effecten ervan worden geassocieerd met alle maten van eetstoornissen. En publieke boodschappen die sterk in het teken staan van persoonlijke schuld kunnen ertoe leiden dat mensen eetproblemen ontwikkelen.

  1. Gewichtsstigma kan veel gezondheidsproblemen veroorzaken die worden toegeschreven aan obesitas

Discriminatie heeft een aanzienlijke impact op de geestelijke gezondheid. Dit kan tot chronische stress leiden en daaruit voortvloeiende invloed hebben op de lichamelijke gezondheid. Zo is bekend dat stress een negatief effect heeft op de bloeddruk, bloedsuikerspiegel, bloed vetwaarden, cardiovasculaire gezondheid, insulineresistentie evenals de viscerale vetniveaus.

  1. Gewichtsstigma kan gewichtstoename stimuleren

Het is bewezen is dat gewichtsstigma stress veroorzaakt. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde eetpatronen ontstaan die tot gewichtstoename leiden. De gewichtstoename leidt tot meer stress. En zo kan de cyclus weer van voren af aan beginnen.

  1. Stigmatisering gebeurd meestal door bekenden

Wrede opmerkingen en negatieve veronderstellingen van vrienden en familieleden zijn in een onderzoek genoemd als een van de meest voorkomende ervaringen met gewichtsstigma. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat stigmatisering door vrienden of familie direct verband houdt met coping-strategieën zoals overeten en (vr-)eetbuien.

  1. Gewichtsvooroordelen kunnen worden geïnternaliseerd

Vooroordelen en stigmatisering van het gewicht kunnen ertoe leiden dat mensen een negatief zelfbeeld ontwikkelen. En geloven dat ze de stigmatisering verdienen waaraan ze zo vaak worden onderworpen. Dit geloof in deze toegeschreven stereotypen wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op zelfmoordgedachten en -daden.

Een ontbrekend puzzelstukje

Obesitas is een wereldwijd probleem en de meerderheid van de bevolking is zich daar terdege van bewust. De centrale boodschappen binnen het huidige verhaal over obesitas zijn; dat het een groeiend probleem is, dat schadelijk is voor de gezondheid en daarom actie en interventie vereist.

Hoewel er voor elk aspect van deze centrale boodschap geldigheid is, ontbreekt een cruciaal stuk van de puzzel. Als we de gezondheid van onze samenlevingen willen verbeteren, kan gewichtsstigma niet langer genegeerd worden in acties, interventies en beleid rond obesitas. Bewustmaking is de eerste stap om te voorkomen dat gewichtsstigma een aanvaardbare vorm van discriminatie blijft.

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Slaapgebrek kan gewichtstoename bevorderen en je spiermassa doen afbreken

Kwaliteiten die een alleenstaande moeder belichaamt en haar tot een echte ‘Wonder woman’ maakt

Translate »