Mensen met een depressie gebruiken taal op een andere wijze

(Global Heart | Esther Haasnoot) Van de manier waarop je beweegt en slaapt, tot hoe je omgaat met mensen om je heen, depressie verandert zowat alles. Het is tevens merkbaar in de manier waarop je spreekt en jezelf schriftelijk uitdrukt.

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd met een depressie leven, dit is een toename van meer dan 18% sinds 2005. Door het taalgebruik van mensen met een depressie te analyseren, kunnen we leren begrijpen hoe mensen met symptomen van depressie denken. Dit inzicht kan helpen in de verbetering van de geestelijke gezondheid.

De relatie tussen depressie en taal

Wetenschappers proberen al lang de exacte relatie tussen depressie en taal vast te stellen, nieuwe technologie helpt een beter beeld te vormen. Een studie, gepubliceerd in Clinical Psychological Science, toont aan dat een bepaalde reeks woorden kan helpen voorspellen of iemand aan een depressie lijdt.

Traditioneel werden taalkundige analyses uitgevoerd door onderzoekers. Nu zijn computergestuurde tekstanalysemethoden in staat extreem grote databanken zeer snel te verwerken. Daardoor kunnen computers taalkundige eigenschappen opmerken wat een ander misschien ontgaan zou zijn.

“Soms kan die depressieve taal een krachtig effect hebben op anderen. Denk maar aan de impact van de poëzie en songteksten van Sylvia Plath en Kurt Cobain, die beiden zelfmoord pleegden als gevolg van een depressie”.

Tot dusverre zijn persoonlijke essays en dagboekaantekeningen van depressieve mensen leerzaam geweest. Evenals het werk van bekende artiesten zoals Sylvia Plath en Kurt Cobain blijken nuttig voor onderzoek naar geschreven taal. Samenvattend laten de bevindingen van dergelijk onderzoek duidelijke en consistente taalverschillen zien tussen mensen met en zonder symptomen van depressie.

Gebruik van taal: inhoud

Taal kan worden opgedeeld in twee componenten: inhoud en stijl. De inhoud heeft betrekking op wat we uitdrukken – dat wil zeggen, het onderwerp of de betekenis van uitingen.

Het zal niemand verbazen om te ontdekken dat mensen met symptomen van depressie een overmatige hoeveelheid bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden gebruiken die gerelateerd zijn aan negatieve emoties, zoals ellendig, verdrietig of eenzaam.

Veel interessanter is het gebruik van voornaamwoorden. Mensen die lijden aan depressie gebruiken significant meer enkelvoudige voornaamwoorden in de eerste persoon enkelvoud, zoals ‘ik’, ‘mezelf’ en ‘mij’. En spreken beduidend minder in de tweede en derde persoon, zoals ‘zij’, ‘haar’ of ‘jou’. Dit suggereert dat deze mensen meer op zichzelf gericht zijn, en minder gefocust op anderen. Onderzoekers hebben gemeld dat voornaamwoorden feitelijk een betrouwbaardere indicator zijn in het identificeren van depressies dan negatieve emotiewoorden.

Het is bekend dat herkauwen oftewel rumineren (blijven stilstaan ​​bij persoonlijke problemen) en sociaal isolement, symptomen van depressie zijn. Het is nog niet bekend of deze bevindingen een verschil in houding of denkwijze weerspiegelen.

Leidt depressie ertoe dat mensen op zichzelf concentreren, of krijgen mensen die op zichzelf focussen symptomen van depressie?

Gebruik van taal: stijl

De stijl van taal heeft betrekking op hoe we onszelf uiten, in plaats van de inhoud die we uiten.

Onlangs hebben onderzoekers aan de hand van data-tekstanalyse, uit 64 verschillende online forums voor geestelijke gezondheid, berichten van meer dan 6.400 leden onderzocht. Daarbij hebben ze ontdekt dat “Absolute woorden” – die absolute grootheden of waarschijnlijkheden overbrengen, zoals “altijd”, “niets” of “volledig”– betere indicatoren waren voor geestelijke gezondheidsproblemen dan voornaamwoorden als negatieve emotiewoorden. Negatieve emotiewoorden werden op forums voor zelfmoordgedachten paradoxaal genoeg minder frequent gebruikt dan op forums voor psychische angsten en depressie.

Het onderzoek omvatte ook herstelforums waar leden die hersteld zijn van een depressieve episode positieve en bemoedigende berichten schrijven over hun herstel. In vergelijking met de controleforum waren de positieve emotiewoorden met 70% verhoogd. Desalniettemin kwamen absolute woorden nog steeds beduidend vaak voor, maar iets lager dan in angst– en depressieforums. De neiging tot absoluut woordgebruik kan er op wijzen dat een nieuwe depressieve episode aan ontwikkelen is, zelfs wanneer er nog geen tekenen van depressie zijn. Dit is belangrijk om te weten omdat bekend is dat mensen die eerder depressief zijn geweest een groter risico lopen om dit opnieuw te worden.

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Vera Verheldert #11: Eenzaamheid

Somber of depressief? Neem deze signalen serieus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Translate »