Nep of natuurlijk | Tien verschillen tussen bescherming ‘door een prikje’ of door de aangeboren weerstand van moeder natuur

(Earth Matters | Door Frankema) Wat is eigenlijk het verschil tussen kunstmatige (door vaccins opgewekte) en natuurlijke (bij de geboorte meegekregen) immuniteit?

De informatie die ouders krijgen over weerstand tegen ziekten is erop gericht hen ervan te overtuigen dat kunstmatige immuniteit precies hetzelfde is als natuurlijke weerstand. Tegelijkertijd is de verwarrende redenering dat natuurlijke immuniteit schijnbaar niet afdoende is en we vaccin-geïnduceerde immuniteit nodig hebben. We kunnen ‘bescherming’ kopen – en de overheid besteedt er zonder blikken of blozen miljarden euro’s belastinggeld aan. Niet alles is te koop – en zeker gezondheid niet – maar afgezien daarvan lijkt het alsof vaccins ons regelrecht in een alles of niets denken zetten. Ben je gevaccineerd, dan ben je beschermd. Ben je dat niet, dan loop je (onnodig) risico.

Er zijn twee soorten immuniteit: a-specifieke en specifieke immuniteit. Je zou kunnen zeggen dat 90% van onze weerstand a-specifiek is; het is ‘algemene weerstand’ die ons beschermd tegen alle ziekten. En 10% is specifiek; bestaat uit antilichamen die erop gericht zijn op één bepaalde ziekteverwekker te bestrijden. Vaccins ‘stimuleren’ de specifieke immuniteit (antilichamen-productie).

Waarom richten we onze aandacht eigenlijk op de 10% i.p.v. de 90%? Of, in andere woorden, waarom zorgen we er niet voor dat de algehele gezondheid ondersteund wordt, en dat het kind in goede conditie is door bv. volwaardige voeding en gezonde leefgewoonten? Nogmaals – waarom gokken we op de 10% en niet op de 90%? En bovendien, als we beschermd worden door ons eigen gezonde lichaam, hebben we dan – levend onder de goede hygienische omstandigheden anno 21ste eeuw – nog wel die ‘door het vaccin-opgewekte’ bescherming nodig? Waarom beseffen zo weinig mensen dat ‘extra’ (kunstmatige) weerstand altijd bovenop reeds bestaande (natuurlijke) weerstand komt?

Tijd om datgene wat autoriteiten ons vertellen met gezond verstand te analyseren.

In de brochure 50 vragen en antwoorden over vaccinatie uitgegeven door het RIVM geeft de overheid haar visie op hoe natuurlijk het vaccin is.

Is vaccineren onnatuurlijk?

Nee, het lichaam reageert op natuurlijke wijze op vaccinatie. Het lichaam reageert op vaccins op dezelfde wijze als tegen een natuurlijke ziektekiem. Maar bij vaccinatie maak je de ziekte niet of slechts in milde vorm door. Het enige onnatuurlijke aan vaccinatie is dat de mens het tijdstip kiest waarop een vaccinatie wordt uitgevoerd.

Bron: 50 vragen en antwoorden over vaccinatie

Dat is duidelijk. Door vaccins opgewekte immuniteit – weerstand tegen een bepaalde ziekte – is, afgezien van ‘het tijdstip waarop’, volgens de overheid hetzelfde als haar natuurlijke versie.

De leerboeken van de artsen gaan nog een stapje verder; de schrijvers vinden de term kunstmatige immuniteit zelfs misleidend. Uit het Handboek Vaccinaties, examenstof voor aspirant consultatiebureau artsen komt het volgende citaat:

De term ‘kunstmatige immuniteit’ is misleidend. Bij actieve immunisatie worden immers dezelfde natuurlijke mechanismen opgewekt als bij welke andere wijze van het lichaam binnen dringen van het antigeen. Slechts de wijze en het moment waarop een kind met het antigeen in contact komt is bewust door de mens gekozen en dus anders dan hoe de natuur het zou doen.
Handboek vaccinatie – deel A Rudy Burgmeijer

Zo worden toekomstige artsen dus misleid; want kunstmatige immuniteit lijkt net zoveel op natuurlijke immuniteit als een kip op een computer. Ik zal de tien belangrijkste verschillen onder elkaar zetten.

Tien verschillen tussen KI (kunstmatige immuniteit) en NI (natuurlijke immuniteit)

1. De conditie van het micro-organisme (de ‘ziekteverwekker’) verschilt:
KI: verzwakt, gedood
NI: levend, gezond

De conditie van de ‘ziekteverwekker’ verschilt. De bacteriën of virussen die in een vaccin zitten zijn verzwakt of gedood (zodat ze ons ‘niet meer ziek’ kunnen maken), maar de micro-organismen die ons in het echte leven ‘aanvallen’ zijn levend en gezond.  Behalve dan dat we niet aangevallen worden… we ademen ze in of slikken ze door.

2. Blootstelling van het organisme aan het micro-organisme verloopt anders:
KI: via injectie
NI: via neus (inademing), mond (eten, drinken)

Blootstelling verloopt kunstmatig via injectie en natuurlijk via inademing of inslikking.  Heeft iemand zich eigenlijk ooit wel eens afgevraagd hoe het lichaam zou reageren op dode en verzwakte ziektekiemen als we die zouden inademen of inslikken i.p.v. inspuiten?

Het lichaam zou er waarschijnlijk niet eens op reageren! Want dode of verzwakte micro-organismen vormen geen bedreiging voor ons; ze komen de volgende dag gewoon, samen met nog een paar miljard andere bacteriën, met de ontlasting mee in de wc terecht.

Waarom kunnen dode en verzwakte bacteriën wél een bedreiging zijn als ze ingespoten worden? Precies dáárom! Ze komen niet in de ontlasting terecht, maar in de bloedbaan en dus binnen de kortste keren in de hersenen of andere kwetsbare organen.

En dan… wat is de reactie van het lichaam… niks aan de hand toch… die bacteriën kunnen toch geen ziekte veroorzaken, ze zijn toch verzwakt?

Wél wat aan de hand… want de medische wereld wil antilichamen zien… en we weten dat het lichaam niet reageert met ‘voldoende’ antilichamen op het inspuiten van verzwakte ziektekiemen, tenzij óngevaarlijk gemaakte bacteriën weer geváárlijk gemaakt worden door ze te koppelen aan een toxische stof, zoals aluminium.

Dus niet alleen de verzwakte bacterie logeert voortaan in de hersenen maar ook de hulpstof.

En wat is het enige dat het lichaam dan nog kan doen om te proberen ze daar weg te krijgen? Juist… vaccins veroorzaken chronische ontstekingen in de hersenen, in de darmen, of waar ze ook maar terecht komen… met alle gevolgen van dien, beschadigingen, littekenweefsel enz.

De reactie van het lichaam op de prikkel

3. De aard van de  reactie is verschillend:
KI: natuurlijke reactie op onnatuurlijke prikkel
NI: natuurlijke reactie op natuurlijke prikkel.

De aard van de reactie verschilt ook. Kunstmatige immuniteit is een natuurlijke reactie op een onnatuurlijke prikkel (de ziektekiem wordt geïnjecteerd). Natuurlijke immuniteit is een natuurlijke reactie op een natuurlijke prikkel (de ziektekiem wordt ingeademd of doorgeslikt.) En de reactie van het lichaam op bacteriën die via de neus of mond binnenkomen is totaal anders dan de reactie van het lichaam op bacteriën die ingespoten worden. Het immuunsysteem is een vernuftig systeem dat we nog totaal niet doorgrond hebben. Dat vooropgesteld. Maar om het begrijpelijk te houden kunnen we zeggen dat de reactie van het lichaam op drie punten wezenlijk verschilt: 4. Andere locatie, 5. Andere organen, en 6 Andere handelingen die uitgevoerd worden.

4. De locatie van de immuunreactie is verschillend:
KI: reactie van het immuunsysteem vindt voornamelijk diep in het organisme plaats: bv. aanmaken van antilichamen in het bloed, ontstekingsreactie in de hersenen.
NI: reactie van het immuunsysteem vindt voornamelijk oppervlakkig in het organisme plaats: ademhalings- en spijsverteringsstelsel: bv. hoesten, snuiten, overgeven… Een relatief makkelijke ‘weg met die rommel-reactie’.

Hoe dieper ongewenste micro-organismen en stoffen het lichaam binnendringen des te moeilijker het is om ze weer uit ons systeem te krijgen. Als de boosdoener het niveau van het bloed heeft weten te bereiken hebben we echt een probleem. Antilichamen binden zich aan antigenen (lichaamsvreemde stoffen) om deze stoffen als het ware in de boeien te leggen. Daarmee zijn ze misschien wel achter slot en grendel maar nog niet uit het lichaam verwijderd!

5. De immuunreactie wordt door andere organen uitgevoerd:
KI: slechts een gedeeltelijke reactie van het immuunsysteem is nog mogelijk.
NI: totale reactie van het immuunsysteem is mogelijk  (naar schatting 80% van je immuunsysteem zit in je darmen.)

Het overmatig stimuleren van antilichamen getuigt van tunnelvisie die de realiteit onrecht aandoet. Zoiets als een hardloper die denkt dat hij harder gaat lopen door het trainen van één spier! Waar het om gaat is natuurlijk dat het hele spierstelsel (of totale immuunsysteem) goed gecoördineerd gaat samenwerken. Met andere woorden, niet een grote hoeveelheid antilichamen in het bloed maar algehele gezondheid is de beste verdediging tegen ziekte.

6. De handeling die het immuunsysteem uitvoert is verschillend:
KI: gericht op het produceren van antilichamen tegen ‘ziektekiemen’
NI: gericht op het onderscheiden, afbreken en uitscheiden van onwelkome micro-organismen.

Het doel heiligt de middelen en we deinzen nergens voor terug. Door een of andere kronkel in ons denken menen wij dat we het lichaam een handje helpen door gevaarlijke micro-organismen en giftige stoffen op een zeer jonge leeftijd bij ons nageslacht in te spuiten. Een doelbewuste overtreding van de wet! Want een respectloze aanval op onze baby’s teneinde een stressreactie op te wekken heeft natuurlijk niets met gezonde weerstand te maken. Die stoffen en micro-organismen die we inspuiten horen zich daar niet te bevinden dus het lichaam maakt in paniek antilichamen aan. So what! Dan hebben we dus ongewenste micro-organismen, chemische stoffen en antilichamen diep in ons binnenste. Moeten we daar blij mee zijn? Wat we in één seconde inspuiten kan jarenlang in het lichaam aanwezig blijven en heeft al die tijd op grote schaal negatieve effecten op de gezondheid van onze kinderen.

Het ‘creëren van antilichamen’ om ons te beschermen is wat mij betreft de grootst mogelijke onzin en het inspuiten van micro-organismen om dit te bereiken eveneens! Het héle immuunsysteem is erop gericht datgene wat het niet wil naar buiten te werken vóórdat het in het bloed terecht komt. Waarom? Het bloed is heilig; wat in het bloed terecht komt gaat het hele lichaam door en komt in kwetsbare, vitale organen zoals de hersenen en voortplantingorganen. Dus daar zitten behoorlijk wat filters voor.

En wat doen wij mensen, denkend dat we slimmer zijn dan moeder natuur? We spuiten het in. En op ziektekiemen die ingespoten worden kán het lichaam niet meer reageren met bv. diaree of overgeven. In bloed kan het lichaam alleen nog maar reageren met het aanmaken van antilichamen – dus ja, daar hebben we ze.

Maar zelfs die kunstmatige antilichamen verschillen van de natuurlijke versie!

Het kind heeft na vaccinatie wel antilichamen opgebouwd tegen een ‘dood micro-organisme gekoppeld aan een gevaarlijke stof’, maar waar in dit hele verhaal aan voorbij gegaan wordt, is dat het kind in zijn of haar verdere leven blootgesteld gaat worden aan een levend, gezond micro-organisme dat niet gekoppeld is aan een gevaarlijke stof. En dat is natuurlijk een totaal ander verhaal.

Het Product

7: De aard van de opgebouwde antilichamen of ‘weerstand’ is verschillend:
KI: antilichamen tegen micro-organismen die in de natuur in die vorm niet voorkomen
NI: antilichamen tegen in de natuur / realiteit voorkomende micro-organismen.

Met andere woorden: kunstmatige immuniteit bouwt weerstand op tegen onze eigen demonen. In de natuur komen geen ‘geattenueerde-aan-aluminium-of-kwik-gekoppelde-micro-organismen’ voor. Die vijand waartegen we vechten hebben we eerst in een laboratorium zelf gecreëerd!

8: De kwaliteit van de antilichamen als reactie op een vaccinatie versus de kwaliteit van antilichamen geproduceerd als reactie op natuurlijke blootstelling, of doormaken van een ziekte verschilt.
KI: inferieur, tijdelijk
NI: superieur, levenslang

Ook dat nog; het gefabriceerde product is niet erg solide. Kunstmatig opgewekte antilichamen zijn van mindere kwaliteit en tijdelijk in het lichaam aanwezig. Dit is de reden dat kinderen niet genoeg hebben aan één spuit, maar herhalingsprik nodig hebben om de hoeveelheid antilichamen (weer) op te krikken.

Natuurlijke antilichamen blijven levenslang in het bloed aanwezig en worden zelfs van moeder op kind doorgegeven met de borstvoeding… geweldig hè?

Dus… kind krijgt mazelen vaccin, bouwt antilichamen op tegen gemanipuleerd mazelenvirus… heeft géén weerstand tegen natuurlijk mazelenvirus.. natuurlijk mazelenvirus komt voorbij en kind krijgt de mazelen. Epidemieën van natuurlijke mazelen komen voor in populaties met een vaccinatiegraad van 100%… keer op keer beschreven in de medische vakliteratuur. (google maar even op ‘outbreak in fully vaccinated’)

Conclusie:

De hoeveelheid antilichamen die we opbouwen tegen gemanipuleerde virussen zegt natuurlijk weinig over de conditie of de reactie van het totale immuunsysteem als het later blootgesteld wordt aan het natuurlijke virus…

Waarschijnlijk is het zelfs ook zo dat natuurlijke immuniteit op peil blijft omdat we ons hele leven lang, op ieder moment blootgesteld zijn aan ontelbare ‘ziekteverwekkers’ en vaak zelfs zonder enige ziektesymptomen toch antilichamen hebben die aantonen dat we met dat specifieke micro-organisme in contact geweest zijn. De mogelijkheid dat we de rol die ze spelen nog niet eens goed begrepen hebben, houd ik graag open.

Hoe het ook zij, de hypothese dat antilichamen aangemaakt tegen, zeg maar de lijken van virussen, ons beschermen tegen het levende, gezonde virus is absurd.  Maar nog erger is dat we om het virus te doden het moeten vergiftigen met bv. formaldehyde. En resten van formaldehyde worden ook mee ingespoten.

9: De consequentie voor de gezondheid van het individu verschilt:
KI: vaccins belasten het onvolgroeide systeem met gevaarlijke toxische hulpstoffen, dierlijk erfelijk materiaal, RNA, DNA, vervuilingen enz. enz.
NI: schoon, puur, zuiver, natuurlijk.
En last but not least…

10: De prijs verschilt:
KI: miljarden euro’s per vaccin per jaar plus de kosten voor het behandelen van niet erkende bijwerkingen.
NI: Gratis. Een kado van moeder natuur dat we bij de geboorte meegekregen hebben.

Dus, om nog even terug te komen bij de schrijvers van de leerboeken van artsen, de experts van de gezondheidsraad en iedereen die meent dat kunstmatige immuniteit hetzelfde is als natuurlijke immuniteit. Het klopt volgens mij niet!

Ten eerste is het immuunsysteem na de hersenen het meest gecompliceerde en minst begrepen systeem van het menselijk lichaam. Niemand – artsen, wetenschappers, of welke expert dan ook – weet precies hoe het lichaam in staat is ‘zelf’ van ‘niet-zelf’ te onderscheiden. We hebben nog niet eens volledig begrip van hoe het lichaam een simpel schaafwondje geneest, laat staan dat we begrijpen hoe het lichaam de balans tussen triljoenen micro-organismen, – waaronder talloze ‘ziekteverwekkers’ – die in ons lichaam woonachtig zijn handhaaft. We weten het gewoon niet. Punt. Ten tweede is tot op de dag van vandaag geen enkel door de mens nagemaakt onderdeel van het menselijk lichaam zelfs maar in de buurt gekomen van de perfectie van de natuurlijke versie ervan… en ik verwacht niet dat het ooit zal gebeuren ook.

Bron: Earth Matters

Translate »