Waarom sommige mensen te veel eten als ze van streek zijn

(Global Heart | Esther Haasnoot) Het idee om chocolade te eten wanneer je van streek bent is een beetje een cliché geworden. Hoewel sommige mensen geen chocolade nodig hebben om zichzelf weer op te kunnen peppen, Lijken er verschillen te bestaan in de manier waarop mensen omgaan met problemen. Waarbij sommige mensen eerder geneigd zijn troost te vinden in voedsel dan anderen.

Eten als je van streek bent

Veel mensen hebben te kampen met overgewicht. Recente schattingen suggereren dat tegen 2025 2,7 miljard volwassenen wereldwijd last zullen hebben van obesitas, met gezondheidsrisico’s als hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker.

Maar waarom proberen sommige mensen hun gevoelens te regelen door middel van voedsel, terwijl anderen dat niet doen?

Volgens een recente meta-analyse – een studie waarin de resultaten van vele andere studies samenkomen – heeft dit verschil te maken met “hechtingsangst” en hechtingsstijl. Hoe hoger de hechtingsangst van een persoon is, hoe meer zij zich bezighouden met ongezond eetgedrag, met een domino-effect op de body mass index (BMI).

Inzicht in angst bij gehechtheid

De mate waarin we bang zijn voor verlating door diegene die we liefhebben, bepaalt een reeks verwachtingen over hoe wij ons gedragen in persoonlijke relaties. Die verwachtingen zijn  ontwikkeld als een reactie op de zorg die iemand als baby heeft gekregen, en dit kan de hechtingsstijl typeren.

Inconsistente zorg – waarbij de ouder of verzorger soms op de behoeften van een ander reageert, maar op andere momenten niet – leidt tot hechtingsangst en de angst dat niet aan onze behoeften zal worden voldaan. Mensen met een hoge angst voor gehechtheid  zullen vaker opschudding opmerken. Wanneer zich negatieve levensgebeurtenissen voordoen, wordt steun van anderen gezocht, maar als onbetrouwbaar ervaren. In vergelijking tot mensen met een veilige gehechtheid zijn ze ook minder in staat om zichzelf te kalmeren.

De dynamiek en gevoelens met betrekking tot onze belangrijkste langdurige relaties, ook in ons vroege leven, fungeren als sjablonen die ons gedrag sturen in latere relaties en in stressvolle situaties.

Snackinname en stimulus

Onderzoek toonde aan dat priming gerelateerd is aan snackinname. Priming is onderdeel van het langetermijngeheugen en verwijst naar onbewuste invloeden vanuit het verleden of vanuit de omgeving. Priming is een vorm van onbewust geheugen bij mensen, die kan optreden na het herkennen van – of reageren op een bepaalde stimulus. In ditzelfde onderzoek is gebleken dat wanneer mensen werden gevraagd om na te denken over veilige relaties in hun leven minder snacks en tussendoortje aten, dan wanneer ze werden gevraagd om te reflecteren op angstige relaties in hun leven.  Dit zou kunnen verklaren waarom mensen met hechtingsangst eerder geneigd zijn te veel te eten.

Omgaan met eetgedrag

Er zijn twee benaderingen die veelbelovend lijken voor angstige individuen die hun eetgedrag willen beheren. Deze impliceren het richten op de specifieke gehechtheidsoriëntatie zelf en / of het verbeteren van emotieregulatievaardigheden in het algemeen.

Emotionele eters die zich richten op vaardigheden zoals omgaan met stress, in plaats van calorierestrictie, boeken over het algemeen positievere effecten wanneer ze proberen af te vallen.

Natuurlijk, in een ideale wereld zouden wij elkaar helpen om een hoge gehechtheidsveiligheid te ontwikkelen. Misschien is dit een verborgen derde benadering –  Het faciliteren van betere interpersoonlijke relaties voor iedereen.

Bron: Global Heart


 Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Gewichtsstigma: vijf onuitgesproken waarheden

Bindingsangst, wat kun je eraan doen?

Translate »