Meer dan onkruid: hoe rebelse plantkundigen stoepkrijt gebruiken om vergeten flora te benoemen

(Global Heart | Esther Haasnoot) Rebelse plantkundigen moedigen mensen aan om de stedelijke natuur te omarmen, door te leren over de planten die opduiken door scheuren in trottoirs en op grasbermen in steden. 

Rebellerende plantkundigen

Een plantkundige trend breidt zich uit over Europa, waar botanici grafitti gebruiken, eigenlijk krijt, om de biodiversiteit van wilde planten te identificeren die door tussen de kieren van trottoirs, straten en bomen ontspruiten.

De trend begon in Frankrijk en breidt zich uit. Als voorbeeld presenteerde de Franse botanicus Boris Presek, een medewerker van het Museum of Natural History van Toulouse, een video waarin hij benamingen toevoegt bij flora die in de stad groeien. 

In Frankrijk is sinds 1 januari 2017 het gebruik van pesticiden in openbare ruimtes verboden (behalve op begraafplaatsen en sportterreinen). De zogenaamde “Labbé-wet” of “Zérophyto” (voor nul fytosanitaire producten) heeft de lokale autoriteiten gedwongen om alternatieve onkruid oplossingen te vinden voor het populaire glyfosaat (Roundup). Sindsdien hebben veel dorpen en steden besloten om de groei van onkruid te omarmen, in plaats van te proberen elke “onkruid” te bestrijden.

Sommige gemeenten gaan zelfs nog een stap verder en moedigen bewoners aan om inheemse eenjarige planten te zaaien in scheuren in trottoirs en langs muren. Hoe inspirerend is dat?

Frankrijk verbood het gebruik van pesticiden in parken, straten en andere openbare ruimtes in 2017 en in tuinen vanaf 2019, wat leidde tot een toename van het bewustzijn van stedelijke wilde bloemen in het land.

Meer dan onkruid

Sophie Leguil, een botanicus die in Londen woont, startte in Engeland de campagne More Than Weeds. Toen Sophie Leguil vorig jaar vanuit Frankrijk terugging naar het Verenigd Koninkrijk, wilde ze een soortgelijk project lanceren. Dus pakte ze haar stoepkrijt en creëerde de More Than Weeds-campagne. Het idee is eenvoudig en doeltreffend. Met een krijtje schrijft zij de Engelse en Latijnse benamingen bij de flora die zij tegenkomt tijdens haar wandeling.

“Dit project is gericht is op het veranderen van de perceptie van mensen in sterk verstedelijkte en betonnen steden, om de biodiversiteit van spontane flora die op muren, bestrating of boom kuilen groeit, te benadrukken”.

Het project project “More Than Weeds” moedigt mensen aan om aandacht te besteden aan de planten, die ze in hun dorpen en steden zien, en er meer over te leren. Het idee van het project is om de perceptie van mensen over stadsplanten, planten die op trottoirs, muren en in boomgaarden groeien, te veranderen. ‘Mensen noemen ze’ onkruid ‘. Ze worden besproeid en verwijderd. Maar al deze planten maken deel uit van onze stedelijke natuur. Ze helpen vervuiling te verwijderen, produceren zuurstof en zijn nuttig voor insecten en vogels. 

Leer de flora in je buurt waarderen

Sophie wil dat mensen een beetje groen op straat omarmen door hun foto’s te delen op sociale media met de tag #morethanweeds. Sophie en het team zullen zelfs helpen bij het identificeren van je bevindingen. Op deze wijze willen zij ons kennis laten maken met de rijke en onbekende stedelijke flora. En leren mensen zichzelf en anderen over de flora in hun buurt. In de hoop dat meer mensen de natuur zullen respecteren en waarderen – en minder snel zullen sproeien met pesticiden. 

“Ik wil dat mensen beseffen dat er een ‘nieuw normaal’ kan zijn, met een beetje groen in de straten. Het betekent niet dat straten worden verwaarloosd, het betekent alleen dat het onkruid op een meer natuurvriendelijke manier wordt beheerd. planten langs muren of in boomkuilen kunnen bijvoorbeeld vaak worden achtergelaten om te groeien zonder problemen met de toegankelijkheid of verkeersveiligheid. In Frankrijk zaaien mensen ook zaden zoals klaprozen of stokrozen in scheuren op het trottoir om hun straten mooier te maken – en het werkt goed . “

Flora op een vriendelijke manier beheren

Elke bloem telt en zal het doelwit zijn van bestuivers – een stukje brandnetels kan worden overspoeld met rupsen. En vogelpootklaver, een niet ongebruikelijke stads bermplant, is een voedselplant voor meer dan 160 verschillende ongewervelde dieren. Als we onze perceptie veranderen en de paardenbloem zien zoals hij is – een absolute levenslijn voor onze bijen in het vroege voorjaar – kunnen we misschien leren om meer van ze te houden. 

Pad- en muurplanten zijn belangrijk als wintervoedsel bronnen wanneer er minder bloesem beschikbaar is voor insecten zoals hommels. Onder het beton creëren de wortels kleine microhabitats die pissebedden, wormen, hooiwagens, spinnen, baby slakken en slakken ondersteunen, die op hun beurt het voedsel worden voor vogels en egels. 

Sophia haar doel is om mensen aan te moedigen ‘onkruid’ dat ze hebben gezien te delen met de hashtag #morethanweeds. Tevens onkruid helpen waarderen voor de manier waarop het mensen kan helpen contact te maken met de natuur in stedelijke omgevingen.

“Ik ben ook in gesprek met lokale autoriteiten en politici hier in Londen en bied hen advies (op basis van mijn ervaring in Frankrijk) over hoe deze planten op een biodiversiteits vriendelijke manier kunnen worden beheerd”, zegt ze. “Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om planten in het midden van de stoep te verwijderen, zodat mensen er niet over struikelen, maar planten die langs muren groeien kunnen met rust worden gelaten.”

Bron: Global Heart 


Je kunt ook interesse hebben in:

Kunst met een groot hart voor bedreigde diersoorten

‘Regenboog opa’ redt een dorp in Taiwan met kunst

Translate »