Student ontwikkelt een niet-giftig oplosmiddel voor het veilig verwijderen van olie op dieren

(Bright Vibes | Jan Tonnis) Een student chemische technologie heeft twee synthetische oplosmiddelen ontwikkeld die geen vluchtige organische stoffen bevatten, recyclebaar, biologisch afbreekbaar, niet giftig en oplosbaar in water zijn en dus beter zijn voor dieren en milieu.

CSCC doet onderzoek naar nieuwe en innovatieve methoden voor de preventie van olierampen

Raegan Reeves heeft de Crude Spill Cleaning Co (@crudespillcleaningco) opgericht, een bedrijf dat een VOC-vrij, recyclebaar, biologisch afbreekbaar, niet-toxisch en in water oplosbaar oplosmiddel heeft ontwikkeld dat helpt om tot 90% van de olie uit de veren van met olie besmeurde dieren, te verwijderen. Ze heeft al twee verschillende chemische oplosmiddelen ontwikkeld om olie te verwijderen op een manier die “veel sneller, efficiënter en vriendelijker voor dieren is”. Raegan gelooft dat deze innovatie in de toekomst de bestrijding van olievervuiling kan veranderen en de overlevingskansen van wilde dieren aanzienlijk kan verbeteren.

Niet-giftig oplosmiddel voor het veilig verwijderen van olie op dieren

olie op dierenBron: Wikipedia Creative Commons CC0 1.0

De Crude Spill Cleaning Co. (CSCC) begon als een onderzoeksproject van Raegan Reeves, studente chemische technologie aan de North Carolina State University. Samen met Dr. Robert Troxler, hebben zij nu de overstap gemaakt van een kleinschalig onderzoeksproject naar de Crude Spill Cleaning Company, in de hoop financiering te verkrijgen en door te kunnen gaan met de onderzoeken.

Het CSCC houdt zich bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe en innovatieve methoden voor het schoonmaken na milieurampen. Het beperken van door de mens veroorzaakte milieurampen, zoals olierampen, is noodzakelijk voor de toekomst van onze wereld.

Het onderzoek is gepresenteerd op de ACC Meeting of the Minds in april. Bron: Facebook/CrudeSpillCleaningCo

De oplosmiddelen

Het CSCC heeft twee gesynthetiseerde oplosmiddelen ontwikkeld die tijdens al hun experimentele proeven beter presteren dan het huidige toonaangevende product, Dawn® afwasmiddel.

Het oplosmiddel van CSCC is in staat 85-90% van de olie uit veren te verwijderen, terwijl afwasmiddel slechts ongeveer 35% verwijdert.

Afwasmiddelen bevatten meestal enkele VOS’s (vluchtige organische stoffen) en een klein percentage aardolie.

olie op dieren

De veren van de Roodstaartbuizerd. Hier zijn ze voordat ze in de ruwe olie worden gedompeld. Bron: Facebook/CrudeSpillCleaningCo


olie op dieren
Oplosmiddelen versus afwasmiddel Bron: Facebook/CrudeSpillCleaningCo.

Beide veren werden in olie gedoopt en 1 uur te drogen gehangen. Links de veer die gereinigd is met het CSCC oplosmiddel en rechts met een 7% Dawn afwasmiddel. ~80-90% olie verwijderd versus ~35% olie verwijderd Bron: Facebook/CrudeSpillCleaningCo

MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING REDT WILDE DIEREN BIJ OLIERAMPEN. Deze nieuwe, onschadelijke oplossing verwijdert olie van dierenveren en -vacht veel beter dan Dawn afwasmiddel! De oplossing van @CrudeSpillCleaningCo is niet giftig, terwijl Dawn is gemaakt met een kleine hoeveelheid aardolie! Dit zou wel eens de nieuwe beste manier kunnen zijn om levens te redden in de nasleep van door mensen veroorzaakte catastrofes zoals grote olierampen!

Niet-giftige oplosmiddel voor olie verwijderen op dieren en de sustainable development goals (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

De niet-giftige oplosmiddel voor olie verwijderen op dieren maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

SGD8 – waardig werk en economische groei

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei.

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

SDG 12 – verantwoorde productie en consumptie

Het produceren en consumeren van goederen kan en moet anders: het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd, verspilling moet worden geminimaliseerd en we moeten de verschuiving maken naar een groene levensstijl. Daar draait SDG 12 om.

SDG 15 – leven op het land

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop.

Translate »