De piramide van Maslow en de zes niveaus van behoeften

(Global Heart | Esther Haasnoot) Vele mensen zijn bekend met Maslow’s piramide van behoefte. Aan de top van de piramide stond zelfverwezenlijking, die het best kan worden omschreven als de erkenning van het volledige potentieel. Wat de meeste mensen niet weten, is dat Maslow in zijn latere jaren een zesde niveau heeft toegevoegd aan hiërarchie van behoeften.

De Piramide van Maslow behoefte theorie

Maslow

Wat motiveert mensen, wat is hun drijfveer?  Dat zijn vragen waar Abraham Maslow zich mee bezig hield. Volgens hem streeft de mens het altijd na om behoeftes te bevredigen. Om in dit proces meer inzicht te krijgen, ontwikkelde psycholoog Abraham Maslow in 1934 de piramide van Maslow. Dit is een psychologisch model, waarin hij de  universele behoefte van de mens volgens een bepaald patroon beschrijft.

Volgens deze theorie zal de mens pas streven naar bevrediging van de hiërarchisch hoger gelegen behoeften, nadat de in lager hiërarchie gelegen behoeften bevredigd zijn.

De zes universele behoeften van de mens

  1. Fysiologische behoefte

Het eerste niveau zijn de “fysieke behoeften” oftewel de basis behoeften , zoals lucht, water, voedsel, drinken, warmte, slaap, seks en beweging. Deze basis behoeften houden verband met het evenwicht (homeostase) van het menselijk lichaam. Zonder bevrediging van de primaire behoeften, functioneren mensen niet goed. Er ontstaan blokkades en kunnen daardoor ziek worden.

  1. Veiligheidsbehoefte

Het tweede niveau is “veiligheid”. Elk mens is op zoek naar veiligheid, rust, geborgenheid en stabiliteit. Nadat wij in onze eerste behoefte zijn bevredigd gaan we op zoek naar veiligheid van ons lichaam en de veiligheid van hulpbronnen zoals bezittingen. Ook de behoeften aan gezondheid, werk en huisvesting spelen een rol. Nadat deze behoefte is bereikt, klimmen we naar het derde niveau.

  1. Sociale behoefte

Het derde niveau is “behoren”. Mensen zijn sociale wezens en hebben behoefte aan sociale contacten. We willen erbij horen, we verlangen naar vriendschap, liefde, intimiteit en een gevoel van verbondenheid met anderen. Nadat we het erbij horen, gaat onze motivationele rit een niveau omhoog.

  1. Behoefte aan erkenning

Het vierde niveau is “zelfrespect”. We streven naar prestaties op verschillende gebieden in de gemeenschap. Na het investeren in sociale contacten, hebben we de behoefte  aan waardering . We verlangen naar vertrouwen, respect en erkenning voor wat we doen. Zelfrespect is hierbij van groot belang. Dit is waar de meeste mensen op vast lopen. Degenen die erin slagen om een ​​solide structuur van eigenwaarde te bemachtigen, stijgen naar het volgende niveau.

  1. Behoefte tot zelfrealisatie

Het vijfde niveau is “zelfactualisatie”  oftewel “zelfverwerkelijking”. Nadat we een solide structuur van basisbehoeften, veiligheid, verbondenheid en zelfvertrouwen hebben opgebouwd, willen  we te ontdekken “wie we werkelijk zijn”. Nu komen we tot zelfontplooiing en het streven om eigen vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen. Hiervoor duiken we diep in ons zelf, om hetgeen wat in potentie in ons zit naar buiten te laten komen. Volgens Maslow gaan mensen pas met deze ontwikkeling bezig op het moment dat de vorige onderdelen van de piramide bevredigd zijn.

  1. Behoefte tot zelftranscendentie

Er is niets zo mysterieus als het universum en al zijn uitgestrektheid, dat vond Maslow ook. Want  in de laatste jaren van zijn leven werkte Maslow nog aan zijn ideeën voor de ontbrekende top van zijn piramide: zelftranscendentie, het bovenzintuigelijk bewustzijn – de behoefte om jezelf te overstijgen.

Zelfrealisatie bereiken betekent comfortabel rusten binnen de grenzen van de menselijke psychologie. Het is kenbaar en toetsbaar. Zelftranscendentie betekent letterlijk jezelf overstijgen en buiten het gewone tredend. Het is een staat van hoger buitenzintuiglijk bewustzijn. En heeft in die zin betrekking op de bovenzinnelijke wereld.

Op dit niveau aangekomen ontstijgen we de gedachten over onszelf als eilanden. Vanuit een ‘”eenheidsbewustzijn” ervaren wij onszelf als deel van een groter universum. We hebben besef van een collectief bewustzijn. En zien het grotere belang van een gemeenschappelijke behoefte die ervoor zorgen dat de mens, dier en natuur kunnen overleven.

Maslow zag meditatie, mindfulness en flow als een manier om als individu het ruimer perspectief te zien dat komt met zelftranscendentie.

Dit verhaal wordt goed verduidelijkt in het boek Jonathan Livingston Zeemeeuw van Richard Bach.

Bron: Global Heart 


Je kunt ook interesse hebben in:

Veerkracht is de sleutel tot succes

Waarom je emoties beter kunt uiten

Translate »