Echt geluk gaat niet over altijd gelukkig zijn

(Global Heart | Esther Haasnoot) Recent onderzoek geeft aan dat psychologische flexibiliteit de sleutel is tot meer geluk en welzijn. Openstaan ​​voor emotionele ervaringen en het vermogen om perioden van ongemak te verdragen, kan ons in staat stellen om naar een rijker, zinvoller bestaan ​​te evolueren.

Wat maakt ons gelukkig?

Streven naar een gelukkig leven is één ding, maar ernaar streven om de hele tijd gelukkig te zijn, is onrealistisch.

Volgens Martin Seligman, de grondlegger van positieve psychologie, is geluk ervaren van frequente positieve emoties, zoals vreugde, enthousiasme en tevredenheid, gecombineerd met diepere gevoelens van betekenis en doel. Het omvat een positieve mindset in het heden en een optimistische kijk op de toekomst. Geluk is geen stabiele, onveranderlijke eigenschap. Het is wel iets flexibels waar we aan kunnen werken en waar we uiteindelijk naar kunnen streven.

Studies hebben aangetoond dat de manier waarop we reageren op de omstandigheden in ons leven, meer invloed heeft op ons geluk dan de gebeurtenissen zelf. Gevoelens van stress, verdriet en angst die we allemaal wel eens periodiek ervaren, betekent niet dat we over het geheel gezien niet gelukkig kunnen zijn.

Twee wegen naar geluk

Filosofisch gesproken zijn er twee wegen naar gelukkig voelen. Het hedonistische en het eudaimonische.

Hedonisten zijn van mening dat we, om een ​​gelukkig leven te leiden, het plezier moeten maximaliseren en pijn moeten vermijden. Deze visie gaat over het bevredigen van menselijke verlangens, maar het is vaak van korte duur.

De eudaimonic-benadering neemt daarentegen het lange tijdsveld in beslag. Het stelt dat we authentiek zouden moeten leven en voor het algemeen belang. Hier gaat het om een streven naar betekenis en potentieel, middels vriendelijkheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid en moed.

Als we geluk zien in de hedonistische betekenis, dan zoeken we naar nieuwe genoegens en ervaringen om ons voorraadje geluk weer aan te vullen. Dit doen we door onaangename gevoelens en ervaringen te minimaliseren. Wat weer nodig is, om onze stemming hoog te houden.

Als we echter de eudaimonische benadering volgen, streven we naar betekenis en gebruiken we onze sterke punten om bij te dragen aan iets dat groter is dan onszelf. Dit kan soms gepaard gaan met onplezierige ervaringen en emoties, maar leidt vaak tot diepere niveaus van vreugde en tevredenheid. Dus een gelukkig leven leiden gaat niet om het vermijden van moeilijke tijden. Het gaat over het kunnen reageren op tegenslagen op een manier die je toestaat om uit de ervaring te groeien.

Groeien door tegenslag

Onderzoek toont aan dat het ervaren van tegenspoed eigenlijk goed voor ons kan zijn, afhankelijk van hoe we erop reageren. Het tolereren van leed kan ons veerkrachtiger maken en ons ertoe aanzetten om actie te ondernemen.

In onderzoeken naar mensen die met trauma worden geconfronteerd, beschrijven velen hun ervaring als katalysator voor diepgaande verandering en transformatie, leidend tot een fenomeen dat bekend staat als “posttraumatische groei”. Vaak nadat mensen moeilijkheden zoals ziekte of verlies hebben ervaren, beschrijven ze hun leven als gelukkiger en betekenisvoller.

In tegenstelling tot gelukkig voelen, wat een voorbijgaande toestand is, leidt het leiden van een gelukkiger leven, naar individuele groei door het vinden van betekenis. Het gaat erom dat we onze menselijkheid accepteren met al zijn ups en downs. Dat we genieten van de positieve emoties en gebruik maken van pijnlijke gevoelens, om ons volledige potentieel te realiseren.

Bron: Global Heart


Je kunt ook interesse hebben in:

Veerkracht is de sleutel tot succes

De piramide van Maslow en de zes niveaus van behoeften

Translate »