Waarom emotionele intelligentie net zo belangrijk is als academische ervaring

(Global Heart | Esther Haasnoot) Emotionele intelligentie is een belangrijke sleutel voor succes in werk én privé. Studie toont aan dat een hoog EQ meer kans biedt op een succesvol leven, dan een hoog IQ.

Een hoge emotionele intelligentie blijkt de kans op maatschappelijk succes groter te maken

In onze maatschappij begint steeds meer het besef door te dringen dat emotionele intelligentie (EQ) minstens net zo belangrijk is als het hebben van een hoog IQ. Lange tijd is namelijk gedacht dat iemands intelligentie het meest zei over hoe hij zou gaan functioneren in de maatschappij. Tegenwoordig weten wij dat er meer nodig is dan alleen het hebben van een helder verstand. Want dat iemand goed kan leren wil nog niet zeggen of iemand ook goed is in de omgang met andere mensen.

In ons onderwijsstelsel ligt de voornaamste focus nog altijd op het ontwikkelen van de cognitieve capaciteiten en het aanleren van algemene vaardigheden en de relevante ‘vaktechnische vaardigheden’. Desondanks blijkt juist emotionele intelligentie (EQ) en niet cognitieve intelligentie (IQ) of vaktechnische vaardigheden doorslaggevend voor succes.

Onderzoek onder middelbare scholieren toont dat kinderen met minder sociale vaardigheden en extreem hoog IQ later minder succesvol zijn in vergelijking tot scholieren met een lager IQ en meer sociale vaardigheden. Zo kregen de scholieren met een hogere emotionele intelligente (EQ) later een hoge (en goedbetaalde) functie. Een hoog EQ lijkt de kans op maatschappelijk succes groter te maken. Het mooie is dat je deze vaardigheden kunt ontwikkelen.

Wat verstaan wij onder emotionele intelligentie?

De term emotionele intelligentie werd breed geïntroduceerd door Daniel Goleman, van wie in 1995 het boek ‘Emotional Intelligence’ verscheen. Het ontwikkelen van Emotionele Intelligentie gaat om het (h-)erkennen van emoties en behoeften, van jezelf en van anderen.

“Voortdurend maken we afwegingen gebaseerd op gevoelens en emoties. Als we dit bewust doen, herkennen we eerder onze drijfveren en ambitie, leren we wezenlijk om te gaan met tegenslagen en maken we gemakkelijker contact met anderen.”

De vijf componenten van emotionele intelligentie

Zelfbewustzijn: Het onderkennen van de eigen emoties is een belangrijke basis voor emotionele intelligentie. Wanneer men zijn eigen gevoel en emoties niet kan onderkennen, heeft men er minder greep op en gaan emoties eerder een eigen leven leiden.

Emotionele zelfcontrole: Emoties en gevoelens zodanig hanteren dat ze positief bijdragen aan het leven. Zelfregulering is het vermogen om na te denken alvorens te reageren.

Zelfmotivatie: Het vermogen om jezelf te kunnen motiveren. Emoties kan men positief inzetten om de eigen ambities en capaciteiten te verwezenlijken. Toewijding aan werk of relatie en je persoonlijke doelen in lijn kunnen brengen met het belang van de groep.

Empathisch vermogen: Invoelend of inlevend vermogen, het vermogen om de emoties en behoeften van anderen te (h)erkennen en begrijpen. Empathische mensen zijn goed in het onderkennen van de gevoelens en verlangens van anderen, waardoor de ander zich meer begrepen voelt.

sociale vaardigheden: Kunnen opbouwen en onderhouden van een relatie. Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn; persoonlijke aansluiting vinden bij anderen, samenwerking en overleg, oog hebben voor de motieven en interesses van anderen en onderhandelen over oplossingen.

Waarom doen ouders en docenten er goed aan de ontwikkeling van EQ te ondersteunen?

Van emotionele intelligentie kan gezegd worden dat het vijf hoofdgebieden beslaat: zelfbewustzijn, emotionele zelfcontrole, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden. Vaardigheden om emoties te begrijpen en te reguleren, empathie voor anderen te voelen en te tonen, positieve relaties tot stand te brengen en te onderhouden, positieve doelen te stellen en te bereiken en verantwoorde beslissingen nemen. Dit zijn belangrijke kwaliteiten die bijdragen aan sociale bewustwording.

De ontwikkeling van EQ kan de sociale en emotionele vaardigheden van studenten, relaties met leeftijdsgenoten en leraren, attitudes ten opzichte van zichzelf en anderen, school en academische prestaties verbeteren.

Mensen die goed met emoties van zichzelf en die van anderen om kunnen gaan, hebben méér kans om te slagen in het leven. De ontwikkeling van emotionele intelligentie is daarom de sleutel tot beter leren, vriendschappen, academisch succes en werkgelegenheid. Vaardigheden die je op jonge leeftijd ontwikkelt vormen immers de basis voor toekomstige gewoonten .

Onderzoek toont aan dat studenten die een sociaal emotioneel ontwikkelingsprogramma volgen gelukkiger zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Tevens vertonen zij minder risicovol gedrag zoals geweld, drugs- en alcoholgebruik. Mensen die leiden onder ‘emotioneel analfabetisme’ zoeken eerder uitwegen in agressie, destructief gedrag en verslaving(en). Een laag emotionele intelligentie (EQ) wordt als belangrijke oorzaak gezien voor verschillende maatschappelijke en persoonlijke problemen.

Een erkend expert in neuropsychiatry is John J. Ratey, MD, een associate clinical professor of psychiatry aan de Harvard medical school. Hij stelt:

“Onze hoogste menselijke deugd is onze verbinding met andere mensen, en sociale activiteit is fundamenteel voor onze gezondheid en geluk. Onze hersenen zijn voorgeprogrammeerd om andere mensen te zoeken vanaf het moment van geboorte, en voortdurende sociale interactie met ouders en leeftijdsgenoten is essentieel voor een normale ontwikkeling gedurende het hele leven. Dus waarom zouden onze klaslokalen niet voortbouwen op deze zeer belangrijke factor met betrekking tot ons dagelijks bestaan?”

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Pippi’s 7 sprankelende lessen voor creativiteit

12 signalen dat je slimmer bent dan gemiddeld 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Translate »