Kaypacha | Astrologie voor de ziel | 12 februari 2016

(Global Heart | Esther Haasnoot) Ook deze week is er weer een inspirerende astrologische vooruitblik. Momenteel zijn er verschillende planeten die elkaar raken, wat weer de nodige confrontaties met zich mee brengt.

2016 is het jaar van de zuivering en staat in het teken van bevrijding, verlichting en bewustwording. Deze zuivering heeft te maken met de bevrijding van alles wat ons ervan weerhoud om echt onszelf te kunnen zijn en onze evolutionaire groei in de weg staat. Hierbij kun je denken aan conditioneringen en patronen vanuit onze kindertijd, gehechtheden heden en verleden en relaties die niet meer goed voor ons voelen etc.

Dat wat in de schaduw ligt en onecht is wordt geopenbaard. Verborgen agenda’s komen naar boven. Het masker van ons onechte zelf komt te vervallen, om zo de ruimte te maken voor wie wij in wezen bedoeld zijn te zijn.

Op collectiefniveau transformeren wij van een ene staat van bewustzijn naar een andere staat van zijn. Tijdens dit proces kunnen er stevige confrontaties ontstaan om zo die transformatie te kunnen bewerkstelligen. Alles wat ons niet meer dient of weghoud van ons warezelf laten wij los. Daarvoor komen er nieuwe wensen en verlangens in de plaats die meer in overeenstemming zijn met ons warezelf. Het is een opruimingsproces van datgene wat ons blokkeert in onze groei, uitbreiding en evolutie van onze bewustzijn.

Wij zouden misschien kunnen zeggen dat het leven ons leert wat liefde is en hoe lief te hebben, niet alleen voor een ander maar ook voor onszelf. Mensen kunnen om verschillende redenen in relaties terecht komen. Vanuit verschillende emoties, verlangens en beweegredenen. De één zal zich hiervan bewust zijn, een ander is dit misschien onbewust. In deze tijd zijn het juist de onbewuste drijfveren, schaduwen en saboteurs die gezien gaan worden.

Zoals er vele reden zijn om in een relatie terecht te komen, zijn er ook vele redenen om gehecht te raken aan bijvoorbeeld een huisdier, baan, huis of persoon. Sommige van die redenen of verlangens zijn emotioneel onbewust en voor de ‘veiligheid’. Één daarvan, en dat is meteen een hele grote, is het gevoel ‘erbij te willen horen’. Andere redenen kunnen zijn om aan de leegte te ontsnappen, de eenzaamheid te ontvluchten, je niet afgescheiden of onbelangrijk te voelen. Bij velen zit het verlangen om zich geliefd, erkend en gewaardeerd te voelen.

Soms komen mensen in een relatie terecht omdat zij aandacht nodig hebben, iemand die hun vertelt dat ze mooi, slim en goed zijn. Weer andere kiezen ervoor in een relatie te stappen of te blijven vanwege de financiële veiligheid of vanwege maatschappelijke en omgevingsdruk. Je kunt naar iemand kijken als een ‘opwaardering’. Als het ware een bloem onder de revers. ‘ik wil de knapste jongen of het mooiste meisje en wanneer de mensen ons dan zien dan denken zij vast beter over mij’.

Het ego wil overleven, macht, controle en botst tegen alles wat beperkend is voor die controle of macht. Het ego wil vaak vergroot worden. Dit kan innerlijke en uiterlijke confrontaties geven. Soms komen wij iemand tegen en die zegt ‘ik hou van je’, maar achter die woorden kan ook zitten; ik zoek dit en ben op zoek naar dat of ik ben bang voor dit en wil meer van dat. Met het woordje ‘liefde’ komt vaak ook de ballast mee. Of eigenlijk kun je zeggen alle obstakels naar ‘oprechte liefde’ komen naar boven om verwerkt en verwijderd te worden. Om zo een oprechter en liefdevoller leven te kunnen leven. De zuivering die plaatsvindt heeft te maken het loslaten van alle illusies en zelfbedrog.

Heel vaak verdwijnen er dingen uit onze ervaring; als zij ons teveel hebben afgeleid, wanneer wij onszelf verloren, teveel in beslag werden genomen, wanneer wij ophielden naar onszelf te kijken of belemmerd werden in onze ontwikkeling, in ons ‘zijn’ of de vooruitgang. Het is vaak op die momenten dat wij meer in staat zijn om achter de sluier van de illusie te kijken. Het leven geeft ons niet altijd wat wij direct willen maar wat wij nodig hebben.

Hoe meer jij kunt accepteren en loslaten, des te meer je de mysterie achter de vorm gaat zien. Dan begin je te begrijpen dat ware liefde veel dieper gaat dan vaak begrepen wordt. Wanneer je een spiritueelpad bewandelt begrijp je dat de Geest met ons communiceert, ons leidt en begeleid naar een groter begrip van liefde, kennis en waarheid.

De manta van deze week:
Soms neemt het leven weg
wat ik zo enorm liefheb.
Het maakt deemoedig en is eng,
maar het kan nodig zijn
zodat ik kan ‘horen’.

Injoy!

BronBob Kukler ,  Tom Lescher

 

Translate »