Kaypacha | Astrologie voor de ziel | 3 december 2015

(Gewoon-spiritualiteit.nl | Bob Kukler en Irma Schiffers) De vooruitblik van Kaypacha voor deze week bevat een astrologisch aspect dat zeer belangrijk is: “Maar het belangrijkste waar ik iets over wil vertellen in dit rapport, is Mars die in oppositie komt met Uranus en vierkant met Pluto. Dat noemen we een T-vierkant in de astrologie: Mars vierkant Pluto, opposiet Uranus”

Kaypacha gaat hier helder op in. Enerzijds binnen de tweejarige cyclus vanaf november 2014. en anderzijds heel specifiek deze week en met name aanstaande weekend: “Dus dit een echt tijd van hoogtepunten. Dat 270 graden-vierkant betekent dat hetgeen je daar hebt uitgezet, je nieuwe ideeën, of je nieuwe zaak sinds vorig jaar november, dat het nu de tijd is om naar de vorm te kijken, te kijken naar wat zich heeft gemanifesteerd wat zich niet heeft gemanifesteerd. Omdat datgene wat zich wel heeft gemanifesteerd afgestemd is op jouw onbewuste, geestelijke zieledoel. (…) Mars komt langs en komt in oppositie met Uranus, vierkant Pluto en het enige wat ik kan zeggen, is: ‘Schok, verrassing, ontzag.. alles kan gebeuren. Uranus is het onvoorspelbare, maar achter dit onvoorspelbare zit een grote intelligentie. Onbewuste, spirituele intelligentie maakt ons wakker en dat kan betekenen een schop onder de kont, dat kan met een enorm succes te maken hebben, maar ik kan je één ding met zekerheid zeggen; het is niet te voorspellen.”

De mantra voor deze week:
Als een kapitein die door stormachtige zeeën vaart,
moet ik wakker, en op koers blijven.
Omdat er van alles komt en van alles gaat
tijdens dit avontuur, in opdracht van de Bron.

Injoy!

Bron: Gewoon-spiritualiteit.nl, Tom Lescher

Translate »