Kaypacha | Astrologie voor de ziel | 13 juli 2016

(Gewoon-spiritualiteit.nl | Bob Kukler en Irma Schiffers) “Dit zal een intens weekend zijn en waarom intens? Pluto is intens, Uranus is meer ‘schok’, ontzag, verrassing. Intensiteit vergt vulkanen, de hamer van de smid.

“Wij zijn hier als ‘ouders’ om de natuurwet te eerbiedigen, en menselijke wetten, grenzen, regels, en misschien van de oude patriarchale orde en instituten af te komen, maar we brengen de anarchie niet terug. We vallen niet terug in barbaarse vormen van gedrag. Wij zullen een nieuwe gevestigde orde moeten creëren, we zullen nieuwe leefgemeenschappen moeten oprichten met… we moeten echt worden, Maagd is een aardeteken. Dus dit is een supermooie tijd en ik denk dat dit een test is voor ons om de stof te zien waar we van zijn gemaakt.”

“Het is vallen en opstaan, het is doen alsof tot je het gemaakt hebt. Het betekent niet jezelf inhouden uit angst voor afwijzing, of veroordeling of wat dan ook. Het gaat om uitstralen, de zon schijnt op iedereen, en dus ja, je zou ‘Schorpioen-feedback’ kunnen krijgen. Je zou negatieve reacties kunnen krijgen of uitdagingen, of machtsstrijd of ego-confrontaties, of bla bla bla. Neem het tot je, voel je niet overweldigd, bedreigd, maar luister, en dan creëer je opnieuw, Bam! En zet het opnieuw neer, je weet wat ik wil zeggen. Is dat niet heerlijk. Ik bedoel te zeggen, het is de dans. We dansen met het leven, we ademen in en uit. We zetten onszelf naar buiten, we nemen elkaar weer in, vorming, verandering, het heeft allemaal te maken met evolutie.”

De mantra voor deze week:
Niemand kan mij vertellen wie ik ben.
En er is uiteindelijk geen sprake van falen.
Ik ben vrij om mezelf opnieuw,
opnieuw en opnieuw te scheppen.

 Injoy!

BronGewoon-spiritualiteit.nlTom Lescher

Translate »