De vreemde link tussen de menselijke geest en kwantummechanica

(Nine For News) Sommige wetenschappers denken te begrijpen wat bewustzijn is, of dat het slechts een illusie is. Vele anderen hebben geen idee waar bewustzijn precies vandaan komt.

Er zijn onderzoekers die bewustzijn proberen uit te leggen aan de hand van de kwantummechanica.

De uitkomst van een kwantumexperiment is afhankelijk van een bewuste waarnemer die al dan niet eigenschappen van de betrokken deeltjes meet.

 

Illusie

Dit effect lijkt de basisaanname achter alle wetenschap te ondermijnen: dat er een objectieve wereld is waar we geen invloed op hebben.

Sommige wetenschappers concludeerden op basis hiervan dat objectiviteit een illusie is en dat bewustzijn een actieve rol moet spelen binnen de kwantumtheorie.

Vandaag de dag vermoeden sommige natuurkundigen dat we de kwantumtheorie nodig hebben om echt goed te kunnen begrijpen hoe het brein werkt.

 

Tweespletenexperiment

Het tweespletenexperiment laat misschien wel beter dan welk ander experiment dan ook zien wat er zo vreemd is aan de kwantummechanica.

De natuurkundige Pascual Jordan zei hierover: “Waarnemingen verstoren niet alleen datgene wat gemeten moet worden, ze produceren het.”

“We dwingen een kwantumdeeltje om een definitieve positie in te nemen. Met andere woorden: wij produceren de resultaten van de metingen.”

 

Weet

Als dat zo is, bestaat er inderdaad geen objectieve realiteit.

Maar het wordt nog gekker.

Uit een experiment dat in de jaren zeventig is bedacht door de Amerikaanse natuurkundige John Wheeler blijkt dat het net is alsof de natuur niet alleen ‘weet’ of we kijken, maar ook of we van plan zijn te gaan kijken.

 

Navigeren

Je kunt er niet omheen dat bewustzijn en kwantummechanica op de één of andere manier aan elkaar gelinkt zijn.

Er zijn onderzoekers die bewijs hebben gevonden voor kwantumeffecten in levende wezens.

Sommigen stellen dat vogels en planten bij respectievelijk het navigeren en de fotosynthese gebruikmaken van de kwantummechanica.

 

Telepathie

Er wordt ook beweerd dat de kwantummechanica vermogens als telepathie en telekinese kan verklaren.

In 2016 speculeerde Adrian Kent van de Universiteit van Cambridge dat bewustzijn mogelijk het gedrag van kwantumsystemen verandert.

Hij suggereerde dat de geest de uitkomst van metingen echt kan beïnvloeden. Over de achterliggende mechanismen is echter nog maar weinig bekend.

Bron: Nine For News

Translate »