Waarom het zo lastig is om je sociale klasse te ontstijgen

(Welingelichte Kringen | Jeannette Kras) Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. In dit stokoude spreekwoord blijkt meer waarheid te zitten dan we zouden willen. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat klassenverschillen maar moeilijk overbrugbaar zijn en generatie na generatie blijven bestaan.

Een nieuwe studie heeft daarvoor een verklaring. Diverse experimenten tonen aan dat mensen die vinden dat ze tot een hogere sociale klasse behoren een sterkere overtuiging hebben dat ze veel dingen beter kunnen dan even capabele mensen uit een lagere sociale klasse. Dat overmatige zelfvertrouwen wordt door anderen vaak ten onrechte geïnterpreteerd als een grotere deskundigheid bij bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken.

“Voordelen genereren voordelen. Degenen die zijn geboren in de hogere klassen blijven waarschijnlijk in de hogere klassen. Rijke ondernemers komen ook disproportioneel vaak uit hoogopgeleide, welgestelde families,” legt hoofdonderzoeker Peter Belmi van de universiteit van Virginia uit. “Onze studie toont aan dat de sociale klasse waartoe iemand behoort het beeld bepaalt dat diegene van zijn eigen vaardigheden heeft en dat heeft weer belangrijke implicaties voor hoe klasse-hiërarchieën van de ene generatie op de andere blijven bestaan.”

“Personen met een relatief hoge sociale status waren overdreven zelfverzekerd bij onze experimenten. Daardoor werden ze beschouwd als competenter en aantrekkelijker om aan te nemen, maar ze deden de tests niet beter dan deelnemers uit lagere sociale klassen,” aldus Belmi.

Het verschil in zelfvertrouwen valt deels te verklaren door de verschillen in normen en waarden tussen de middenklasse en de arbeidersklasse. “In de middenklasse leren mensen om zich te onderscheiden van anderen, om te laten zien wat ze denken en voelen en om hun ideeën en meningen te verkondigen zelfs als ze daar de kennis niet voor hebben. Bij de arbeidersklasse worden juist waarden als nederigheid, authenticiteit en je plaats kennen in de hiërarchie gewaardeerd,” legt Belmi uit. “Deze bevindingen stellen het idee ter discussie dat iedereen denkt dat hij beter is dan gemiddeld. Dat geldt waarschijnlijk meer voor de midden- en hogere klasse dan voor de lagere sociale klassen.”

Bron: Welingelichte Kringen


Je kunt ook interesse hebben in:

Hoe cultuur de ontwikkeling van kinderen beïnvloedt

Zelfvertrouwen; zo versterk je dat

Translate »