Wetenschappers bewijzen dat insecten chronische pijn voelen na verwonding

(Global Heart | Esther Haasnoot) Nieuw onderzoek dat door Associate Professor Greg Neely en collega’s van de University of Sydney is gepubliceerd, bewijst dat insecten ook chronische pijn ervaren die lang duurt nadat een aanvankelijke blessure is genezen.

Ervaren insecten pijn?

Wetenschappers, dierenrechtenactivisten en biologische ethici hebben lang over deze veelgestelde vraag gedebatteerd: Ervaren insecten pijn?

Pijn omvat zowel zintuigen als emotie. Uit onderzoek blijkt dat de hersenregionen die pijnsignalen uit het lichaam verwerken ook betrokken zijn bij het voelen van emoties. We leren ook van de ervaring van pijn, veranderen ons gedrag om het te vermijden. Als je je hand verbrandt door een heet oppervlak aan te raken, associeer je die ervaring met pijn en voorkom je in de toekomst dezelfde fout. Pijn dient daarom een evolutionair doel.

Pijn en insecten

Wetenschappers ontdekten in 2003 voor het eerst dat insecten iets konden ervaren dat op pijn leek, maar het bewijsmateriaal had alleen betrekking op kortstondig ongemak. Professor Greg Neely en zijn team van pijn onderzoekers in het Charles Perkins Centre hebben overtuigend bewijs gevonden dat fruitvliegjes (Drosophila) blijvende pijn voelen na een blessure.

“We wisten dat insecten ‘pijn’ konden voelen, maar wat we niet wisten, is dat een verwonding zou kunnen leiden tot langdurige overgevoeligheid voor normaal niet-pijnlijke stimuli op een vergelijkbare manier als de ervaringen van menselijke patiënten.
– Greg Neely

Het is al bij veel verschillende ongewervelde dieren aangetoond dat ze gevaarlijke stimuli kunnen waarnemen en vermijden, die we als pijnlijk ervaren. Bij niet-mensen noemen we dit sense ‘nociception’, het gevoel dat potentieel schadelijke stimuli zoals warmte, koude of lichamelijk letsel detecteert.

Pijn testen bij fruitvliegen

Voor dit onderzoek verwondde de wetenschappers een zenuw in één poot van de vlieg. De blessure mocht dan volledig genezen. Nadat de verwonding was genezen, merkten ze dat de andere poten van de vlieg hypergevoelig waren geworden. 

“Nadat het dier eenmaal slecht gewond is geraakt, zijn ze overgevoelig en proberen zichzelf de rest van hun leven te beschermen”
– Greg Neely. 

Neuropatische pijn

Chronische pijn wordt gedefinieerd als aanhoudende pijn die voortduurt nadat het oorspronkelijke letsel is genezen. Het komt in twee vormen: inflammatoire pijn en neuropathische pijn. De studie van fruitvliegjes keek naar neuropathische ‘pijn’, die optreedt na schade aan het zenuwstelsel.

Hoe deze chronische pijn precies ontstaat, is onduidelijk. Maar het experiment met de fruitvliegen lijkt daar meer inzicht in te geven. Dat verwondingen onder insecten kunnen leiden tot een blijvende overgevoeligheid voor prikkels die normaal gesproken niet pijnlijk zijn, blijkt uit experimenten met fruitvliegen. 

Deze pijn is het gevolg van een zenuwbeschadiging of beschadiging van de pijnbanen in de hersenen of in het ruggenmerg. Vaak wordt deze pijn beschreven als branderig of schrijnend. Het komt ook vaak voor dat de plek waar men pijn heeft doof aanvoelt. Op die plek kunnen prikkels die normaal gesproken geen pijn doen – zoals een zachte aanraking – tevens een pijnreactie geven. 

Remmende neuronen

De vlieg ontvangt ‘pijn’-signalen van zijn lichaam en stuurt die vervolgens door sensorische neuronen naar een soort ruggenmerg. In dit ‘ruggenmerg’ bevinden zich remmende neuronen.” Deze beoordelen de pijnsignalen en kunnen deze op basis van de context tegenhouden of doorzetten. Nadat de onderzoekers de zenuw in het pootje van de vlieg hadden beschadigd, werden die remmende neuronen buitenspel gezet.

Gegevens suggereren dat het zenuwstelsel van een insect na een serieuze verwonding in een verhoogde staat van paraatheid belandt en in de toekomst veel waakzamer is voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Verder onderzoek

Lopend onderzoek naar deze mechanismen kan leiden tot de ontwikkeling van behandelingen die gericht zijn op de oorzaak en niet alleen op de symptomen van chronische pijn.

 “Als we medicijnen of nieuwe stamceltherapieën kunnen ontwikkelen die zich op de onderliggende oorzaak richten en repareren, in plaats van de symptomen, zou dit veel mensen kunnen helpen” – aldus Greg Neely, wiens team van onderzoekers pijn aan het bestuderen is, met het doel om niet-opioïde oplossingen voor pijnmanagement te ontwikkelen.

Bron: Global Heart


Je kunt ook interesse hebben in:

Waarom muggen sommige mensen meer bijten dan anderen

Insecten laten DNA-sporen achter op de bloemen die ze bezoeken

Translate »