Miljoenen mensen ontheemd door klimaatmigratie

(Global Heart | Esther Haasnoot) Klimaatverandering zal klimaatmigratie meer stimuleren waarschuwt een nieuw rapport. Maar de ergste gevolgen kunnen worden vermeden.

Miljoenen mensen jaarlijks ontheemd

Tussen 2008 en 2015 werden gemiddeld 26,4 miljoen mensen per jaar verdreven door klimaat- of weers gerelateerde rampen, aldus de Verenigde Naties. En de wetenschap van klimaatverandering geeft aan dat deze trends waarschijnlijk nog erger zullen worden. Bosbranden die over Californië, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Canada, Griekenland, Rusland, Mongolië en Alaska scheurden hebben vele inwoners gedwongen om uit hun huizen te evacueren. Nog veel meer mensen vluchtten voor de orkanen, droogte en overstromingen.

Klimaatmigratie is al aan de gang. Elk jaar dwingt verwoestijning in de droge gebieden van Mexico 700.000 mensen om te verhuizen. Cyclonen hebben duizenden verdrongen van Tuvalu in de Stille Zuidzee en Puerto Rico in het Caribisch gebied. De ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. In sommige regio’s komen extreme weersomstandigheden en overstromingen steeds vaker voor, terwijl andere vaker met extreme hitte en droogte te kampen hebben. De klimaatverandering heeft gevolgen voor alle regio’s in de wereld.

“Ook al zijn de verhuizingen door het veranderende klimaat minder zichtbaar dan die welke op gang komen na een storm, de impact ervan zal groter zijn”- William Lacy Swing, directeur-generaal van de VN-Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Bij elke temperatuurstijging van een graad neemt het vocht transporterend vermogen van de lucht met 7 procent toe, waardoor er steeds meer hevige stormen ontstaan. De zeespiegel kan tegen 2100 met wel drie voet (0.9144 meter) stijgen, waardoor kustgebieden en bewoonde eilanden onder water komen te staan. Op dezelfde dag dat de orkaan Irma in september over Florida brulde, verdronk aan de andere kant van de wereld, een derde van Bangladesh en oostelijke delen van India, ten gevolge van zware regenval waarbij duizenden mensen om het leven kwamen.

Worst case scenario

Wetenschappers, experts en wereldorganisaties hebben het al tot vervelens toe herhaald. Klimaatverandering zal de meeste mensen op de planeet tot op zekere hoogte treffen, maar arme mensen in ontwikkelingslanden zullen het zwaarst getroffen worden.  Ze kunnen eigenlijk niet veel anders dan migreren.

“Klimaatverandering is onherroepelijk een ‘motor van migratie’ geworden, waardoor individuen, gezinnen en zelfs hele gemeenschappen gedwongen zijn om meer levensvatbare woningen te zoeken” – Kristalina Georgieva, CEO van de Wereldbank.

Dit worst case scenario maakt deel uit van een baanbrekend onderzoek dat zich richt op de effecten van een langzaam intredend klimaat. Experts schatten dat tegen het midden van deze eeuw dat de klimaatverandering waarschijnlijk tussen de 150 en 300 miljoen mensen zal verdringen. Als deze groep een land zou vormen, zou het de vierde grootste ter wereld zijn, met een bevolking die bijna even groot is als die van de Verenigde Staten.

Ontwikkelingsplan klimaatmigratie

Naties moeten zich nu voorbereiden om te helpen. Want op nationaal, regionaal en mondiaal niveau moet nog veel gebeuren om dit probleem aan te kunnen pakken. Nochtans zijn individuele landen, noch de wereldwijde gemeenschap volledig voorbereid om een ​​hele nieuwe klasse van ‘klimaatmigranten’ te ondersteunen.

De klimaatverandering zet allerlei ontwikkelingen in gang die de stabiliteit bedreigen. Veel migranten zullen uit landelijke gebieden komen en dat zal een enorme invloed hebben op de landbouw en de voedselprijzen. Water- en voedseltekorten zijn daarbij de grootste bedreigingen voor de samenleving.

De wereldgemeenschap heeft het bestaan van klimaatmigranten nog niet universeel erkend. Volgens internationale vluchtelingenwetgeving worden klimaatmigranten niet wettelijk beschouwd als vluchtelingen. Daarom is aan deze vluchtelingen officieel geen enkele bescherming toegekend. Het klimaatakkoord van Parijs vermeldt geen klimaatvluchtelingen. Er zijn echter enkele raadplegingen en initiatieven geweest door verschillende organisaties en regeringen. Sommige experts spreken over een ‘klimaatgerechtigheid’, en vinden dat klimaatverandering een ethische en sociale zorg is. Rijkere landen hebben immers het meest bijgedragen aan het veroorzaken van opwarming, terwijl arme landen de meest rampzalige gevolgen zullen hebben.

Enkele waarnemers hebben gesuggereerd dat landen die een grote verantwoordelijkheid dragen voor de uitstoot van broeikasgassen meer vluchtelingen opnemen. Als alternatief kunnen de grootste koolstofvervuilers ter wereld bijdragen aan een fonds dat de vluchtelingenzorg en de hervestiging betaalt voor degenen die tijdelijk en permanent zijn ontheemd. Volgens deze experts is de geïndustrialiseerde wereld de hoofdverantwoordelijke voor de klimaatverandering. Miljarden dollars worden gespendeerd aan veelal illegale en onmenselijke maatregelen om de komst van migranten en vluchtelingen te verhinderen. Dit geld zou veel beter geïnvesteerd kunnen worden in de aanpak van de hoofdoorzaak van al deze volksverhuizingen.

Volgens onderzoek is er nog steeds reden voor optimisme: als de wereld op tijd handelt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zich bezighoudt met “krachtige ontwikkelingsplanning”, zou de stroom van “klimaatmigranten” met 80 procent kunnen worden gereduceerd tot slechts 40 miljoen mensen.

“Het aantal klimaatmigranten kan met tientallen miljoenen worden verminderd als gevolg van wereldwijde actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en met een vooruitziende ontwikkelingsplanning”- Kristalina Georgieva, CEO van de Wereldbank.

Bron: GlobalHeart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Vluchtelingen in Kameroen herplanten duizenden bomen

Hoe kun je vluchtelingen helpen?

Translate »