Hoe je vrijheid krijgt door vergeving

(Global Heart | Esther Haasnoot) Vergeving is vrijheid en biedt een heleboel gezondheidsvoordelen. Als je kunt vergeven, is het makkelijker om te vergeten.

De verwonding

Op een bepaald punt in ons leven, hebben we allemaal geworsteld met onrecht, fouten, misstanden die een ander ons heeft aangedaan. De emotionele pijn die gepaard gaat met dergelijke incidenten kan ons vermogen om verder te gaan met ons leven ernstig beperken. Een dergelijk incident uit het verleden, herkauw je in het heden en neem je mee met de planning voor je toekomst.

Toch kan het moeilijk zijn om echt te vergeven. Meestal wanneer je iemand ziet “wegkomen met iets”, of in een situatie waarin je machteloos en niet in je pijn erkent voelt. Bijvoorbeeld je vrouw heeft je verlaten voor de yoga-instructeur. In een eerste reactie zal je misschien wraak en vergelding willen. Uit recent psychologisch onderzoek blijkt hoe beter we onze gedachten en gedrag kunnen beheersen en geen wraak nemen, des te gemakkelijker het is om te vergeven. Van belang is dat een dergelijke controle ons in staat stelt om onszelf te bevrijden van de pijn die ons in ons verleden kan opsluiten.

Vergeving is een daad van loslaten

Vergeving is de daad van meedogend loslaten van het verlangen om iemand of jezelf te straffen voor een overtreding. Het is een staat van gratie. Je kunt het niet afdwingen, noch forceren. Er zijn geen short cuts.

Eerst moet je woede voelen voordat je kunt beginnen te vergeven. Je kunt niet beginnen met vergeven zonder in contact te zijn geweest met je eigen diepere emoties. Jouw eigen emotionele respons heeft je altijd iets te vertellen. Het is normaal om boos te zijn, om te zeggen: “Ik laat dit niet meer gebeuren”, wat “dit” ook is. Het is ook goed je grenzen aan te geven. Maar wraak brengt je juist op hetzelfde niveau als de ander die je vanwege een bepaalde daad verafschuwt.

Bovendien hebben studies aangetoond dat wraak de stress verhoogt en gezondheid en immuniteit schaadt. Natuurlijk, als iemand je slaat met een stok, heb je de neiging om terug te slaan – de basis voor oorlogen. Wraak is het tegenovergestelde van (innerlijke) vrede. Zoals Confucious zegt: “Voordat je begint aan een reis van wraak, graaf dan twee graven.” Want alles wat je aandacht geeft dat groeit. Gaat je focus naar wraak dan groeit de strijd en innerlijke onvrede. Gaat je aandacht naar positievere ervaringen dan groeit dat. Draai de focus om.

Met situaties als deze in mijn leven, neem ik troost in het idee van karma, dat vroeg of laat wat rond gaat rond komt. Weet ook dat de beste wraak je succes en geluk is. De triomf is om geen haatdragende mensen enige heerschappij te geven over je gemoedsrust.

Vergeving verwijst naar de acteur en niet naar de handeling. Niet de overtreding, maar de gewondheid van de dader. Dit betekent niet dat je terugloopt naar je misbruiker vanwege medeleven met de beschadigde persoon die hij of zij is. Natuurlijk wil je jezelf misbruik besparen.

Herkauwen in gevangenschap

Bij herkauwen gaat het meestal om naar binnen kijken en negatief denken. Onderzoek heeft aangetoond dat de daad van vergeving zelf ons ertoe kan brengen het betreffende vergrijp te vergeten. Hoewel de precieze relatie tussen vergiffenis en vergeten nog steeds onduidelijk is, doet vergeving de neiging tot herkauwen verminderen. En hierdoor verdwijnen herinneringen naar de achtergrond of worden zelfs vergeten.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen meer nadenken over overtredingen die zij als onvergeeflijk beschouwen. Met andere woorden, herkauwen kan voorkomen dat mensen een incident kunnen vergeten, omdat de details, motivaties en bijbehorende emoties voortdurend voor de geest komen. Dit wordt ondersteund door ander onderzoek dat suggereert dat mensen die de neiging hebben om te herkauwen ook meer meedogenloos zijn en eerder geneigd zijn wraak te nemen.

Wat is het belang van vergeven?

Het feit dat vergeving van invloed kan zijn op ons vermogen om details over een misdrijf te vergeten, is van bijzonder belang met het oog op de mogelijke bijbehorende gezondheidsvoordelen.

Inderdaad, vergeving biedt een heleboel voordelen. Zoals een verlaagd risico op een hartaanval, verlaagde bloeddruk, pijn, verbeterde cholesterol en slaap. Er zijn ook associaties met lagere niveaus van depressie, vijandigheid, woede, paranoia en minderwaardigheid. Het vermogen om pijnlijke herinneringen los te laten is een effectieve coping-strategie die mensen in staat stelt verder te gaan met hun leven in plaats van dat zij blijven hangen in het verleden.

Het allerbelangrijkste deel van vergeving is jezelf vergeven. In werkelijkheid heeft vergeving sowieso niets met iemand anders te maken. Hoewel vergeving heel goed voelt voor een ontvangende partij, gaat vergeving altijd over jezelf. Of het nu iemand anders is die je vergeeft of jezelf, vergiffenis is altijd maar eenzijdig. Het is een intern proces. Het is een conflict in jezelf waar je voor jezelf vrede mee mag krijgen.

Met jezelf vrede sluiten

Vergeving is de praktijk om vrede te sluiten met waar je was en bent, waardoor je wordt bevrijd van de gebondenheid die je verhindert om geluk, vrede en liefde te ervaren.

Wanneer we geen manier vinden om harmonie te bereiken met de dingen die ons doen lijden, worden het geestelijke wonden. Het worden wonden die we dagelijks in ons bewustzijn en onderbewustzijn bij ons dragen. De pijn wordt een keten waaraan we zo gewend zijn om mee te leven dat we ons nietrealiseren dat we de kracht hebben om onszelf te bevrijden. Wanneer we iemand echt vergeven, bestaat de negatieve emotie niet meer. In plaats daarvan voelen we een diep gevoel van vrede. Wanneer je iemand vergeeft, is het alsof je jezelf bevrijdt. Daarom is vergeving vrijheid.

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Het ‘Braveheart-effect’ – en hoe anderen ons verlangen naar vrijheid manipuleren

Werken aan een nieuw verhaal

Translate »