Onze geest bevindt zich in een holografisch veld rond het brein. Professor komt met nieuwe theorie over bewustzijn

(World Unity | Kraven) De relatie tussen de geest en het brein is een mysterie. Sommigen zeggen dat de geest een functie is van het brein en het bewustzijn het product van neuronen.

Anderen stellen dat de geest onafhankelijk opereert van het brein of op zijn minst losstaat van onze hersenen.

Professor Dirk Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen heeft hierover een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift NeuroQuantology.

Bewustzijn zich bevindt in een veld rond het brein

Dr. Meijer theoretiseert dat ons bewustzijn zich bevindt in een veld rond het brein. Dit veld bevindt zich in een andere dimensie en deelt informatie met het brein door middel van kwantumverstrengeling.

Dit veld vertoont daarnaast gelijkenissen met een zwart gat en pikt informatie op uit het magnetisch veld van de aarde, donkere energie en andere bronnen.

“Het stuurt informatie naar het hersenweefsel dat cruciaal is bij de snelle verwerking van informatie uit het bewustzijn en het onderbewustzijn,” schreef Meijer.

Onbekend mechanisme

Met andere woorden: de geest is een veld dat informatie van buiten het brein oppikt en deelt met het brein. De professor noemt dit een ‘holografisch gestructureerd veld’.

De extreem snelle functies van het brein suggereren dat het informatie verwerkt door middel van een mechanisme dat nog onbekend is.

Meijer gebruikt de dualiteit van golven en deeltjes, een beginsel van de kwantummechanica, om de relatie tussen het mentale veld en het brein uit te leggen.

Golven en deeltjes

Het beginsel stelt dat elektronen en fotonen bestaan in de vorm van golven, maar zich ook kunnen gedragen als deeltjes. Ze zijn dus eigenlijk zowel golven als deeltjes.

Op dezelfde manier is het mentale veld een fysiek én immaterieel onderdeel van het brein.

De geest en het brein zijn volgens Meijer met elkaar verbonden, maar zijn tegelijkertijd van elkaar gescheiden.

Verborgen dimensie

De professor theoretiseert dat het mentale veld in een andere dimensie is:

“Dat we deze informatie niet rechtstreeks kunnen waarnemen is toe te schrijven aan een verborgen vierde ruimtelijke dimensie, die niet kan worden waargenomen in onze 3D-wereld, maar die wel wiskundig kan worden benaderd.”

Hij verduidelijkt dat deze vierde ruimtelijke dimensie niet moet worden verward met tijd. Dit is een concept van ruimtetijd dat vier ruimtelijke dimensies omvat.

Volgens Meijer bevindt zich een soort scherm of grens tussen de buitenwereld en het individuele mentale veld. Hij vergelijkt deze grens met de waarnemingshorizon van een zwart gat.

Het mentale veld

“Aangenomen wordt dat informatie die een zwart gat binnengaat niet verloren is, maar wordt geprojecteerd op de waarnemingshorizon,” schreef hij.

“Bewustzijn is een waarnemingshorizon tussen een singulariteit (zwart gat) en de ruimte in het brein,” zei hij.

Het mentale veld ziet er volgens de professor uit als een torus, een donutvormig oppervlak.

Bron: World Unity


Je kunt ook interesse hebben in:

The Puzzle of Consciousness

Praten tegen je lichaam helpt om jezelf te genezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Translate »