Meer tijd of meer geld? Wat zou je kiezen?

(Welingelichte Kringen | Jeannette Kras) Stel je werkgever vraagt je of je liever meer geld of meer vakantiedagen wil hebben: wat zou je kiezen? En wat denk je dat de rest van de wereld zou doen? Opmerkelijk genoeg, kiezen verreweg de meeste mensen voor meer vrije tijd. Vroeger was het juist andersom.

Onderzoeksbureau GfK vroeg aan 22.000 mensen in zeventien verschillende landen hoe sterk zij het eens of oneens zijn met twee uitspraken: ‘Ik zou liever meer tijd hebben dan meer geld’ en ‘Ervaringen zijn ­belangrijker dan bezittingen’. Wereldwijd kozen ruim drie keer zoveel mensen voor meer tijd in plaats van meer geld.

Vooral in landen als China (41 procent), Brazilië (37 procent) en Argentinië (31 procent) hebben ze graag extra vakantiedagen. Niet zo raar, de werkweken zijn er lang en zwaar. Maar ook in Nederland geeft 21 procent aan liever meer tijd te willen dan geld. Slechts 9 procent geeft de voorkeur aan opslag of een bonus.

Daarbij blijkt ook dat 36 procent van de Nederlanders haar geld liever besteedt aan ervaringen dan aan bezittingen. Slechts 3 procent kiest expliciet voor meer bezittingen. Dat komt ongeveer overeen met het gemiddelde.

Vroeger was dat anders. Toen koos een meerderheid voor meer geld om te besteden aan spullen. Na een lange materialistische periode zijn we dus aangeland in een tijd waarin mensen veel beter weten wat belangrijk is.

Bron: Welingelichte Kringen


Je kunt ook interesse hebben in:

Geld besparen – maak jij deze denkfout?

Translate »