Gewoon luisteren naar de natuur is goed voor je gezondheid

(Global Heart | Esther Haasnoot) Onderzoek toont aan dat gewoon al luisteren naar de natuur je algehele gezondheid kan verbeteren.

Luisteren naar de natuur is goed voor je gezondheid

Bent je ooit in een meditatieve toestand geweest, luisterend naar de rustgevende geluiden van de natuur, en dan komt er een auto voorbij racen? Dat kan onmiddellijk stress veroorzaken. Dergelijke door de mens veroorzaakte geluiden kunnen rustgevende ervaring in de natuur verstoren en hyperarousal of hypo-arousal veroorzaken, wat weer invloed heeft op jouw gedrag, fysiologie en welbevinden. 

Wat is het?

In een bedreigende situatie gebeurt er automatisch van alles in je lichaam dat je wil beschermen om te overleven. Als de stress te hoog oploopt, kan het lichaam daarop reageren met een actieve toestand (hyperarousal: overreactie) om aan het gevaar te ontsnappen. Je zintuigen staan ineens op scherp, je hartslag gaat omhoog, je ademhaling versnelt zich, je spieren spannen zich aan en je ervaart heel veel overprikkeling en emoties.

Aan de andere kant, als de bedreiging aanhoudt en vluchten en vechten niet mogelijk is of geen zin heeft, kan een passieve toestand (hypo-arousal: onderreacties) met een verlaagd bewustzijn optreden. De hartslag vertraagt plotseling, de spierspanning zakt weg, je voelt geen pijn meer en je ervaart juist heel weinig emotie. Beide reacties zijn copingmechanismes om emotionele en fysieke schade te beperken. 

Negatieve effecten van lawaai bij mensen en dieren

Deze negatieve effecten gelden ook voor dieren. Want hun vermogen om te communiceren, hun omgeving te overzien en voedsel en partners te vinden wordt door geluidsoverlast aangetast. Een groeiend aantal studies onderzoekt de negatieve effecten van lawaai op zowel dieren als mensen. Zou hetzelfde kunnen gelden voor het tegenovergestelde? Zouden natuurlijke geluiden juist een positieve invloed kunnen hebben?

De helende werking van natuurgeluiden

Er zijn maar weinig dingen zo ontspannend als het geruis van de wind door de bomen of het klaterend geluid van een bergbeekje. Deze geluiden doen meer dan je helpen in slaap te vallen want het blijkt dat de geluiden van de natuur zelfs goed zijn voor je gezondheid. 

Een team van onderzoekers van de Michigan State University, Carleton University en Colorado State University heeft samen met de National Park Service 18 studies geanalyseerd over hoe natuurgeluiden de menselijke gezondheid kunnen beïnvloeden. Hun resultaten, gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, tonen aan dat het luisteren naar bestaande geluiden in de natuur ongelooflijk positieve effecten heeft, waaronder een afname van stress en pijn, een verbetering van cognitieve prestaties, een verbetering van de stemming, en nog veel meer. Het onderzoek gaat zelfs dieper in op de specifieke geluiden die specifieke voordelen met zich meebrengen.

Luisteren naar de natuur geeft je een echte Rocky Mountain high

Waarom we zo positief reageren op bepaalde natuurgeluiden is niet helemaal duidelijk, maar onderzoekers hebben zo hun theorieën. Om de mogelijke gezondheidsvoordelen van natuurlijke geluiden te onderzoeken, bestudeerde het team meer dan 10 jaar aan studies die over de hele wereld waren uitgevoerd. Onderzoekers ontdekten dat de activiteit in de hersenen verschilde bij het luisteren naar natuurlijke geluiden in vergelijking met door de mens gemaakte geluiden. Natuurlijke geluiden leidden namelijk tot een naar buiten gerichte aandacht, terwijl door de mens gemaakte geluiden een naar binnen gerichte aandacht opwekten. Een patroon dat in verband wordt gebracht met stress.

Meer specifiek vonden de onderzoekers zelfs correlaties tussen verschillende natuurgeluiden en bepaalde voordelen. Vogelgeluiden werden geassocieerd met minder stress en ergernis, terwijl watergeluiden rust, bewustzijn en ontspanning bevorderen.

De voordelen van natuurgeluiden voor de fysieke en mentale gezondheid zijn alom bekend. Studies hebben aangetoond dat ervaringen in de natuur een positieve invloed hebben op het welzijn, met een meetbare afname van mentale stress, een verbetering van cognitieve prestaties en hoge niveaus van creativiteit, evenals een verbeterde slaap. Luisteren naar geluid uit de natuur kan stress en pijn verminderen, cognitieve prestaties verbeteren, de stemming verbeteren, en nog veel meer.

Twee uur per week in de natuur doorbrengen kan de gezondheid verbeteren

Hoewel het bestaan van een verband tussen iemands welzijn en de verbinding met de natuur niet verrassend is, is dit de eerste keer dat onderzoekers in staat zijn geweest om een aanbevolen “dosis” voor te schrijven voor buitenactiviteit. “

Volgens een grootschalig onderzoek van de universiteit van Exeter zijn er gezondheids- en welzijnsvoordelen verbonden aan tijd doorbrengen in de natuur, al is het maar twee uur per week.

Wat let je? Neem een bad in de natuur of luister naar oceaangeluiden

Deze gezondheidsvoordelen liggen aan de basis van praktijken zoals de Japanse traditie van “forest bathing” met andere woorden “bos baden”,  een deel van de reden waarom tijd in de natuur zo goed is voor je geestelijke gezondheid.

Maar wat als er geen ontkomen is aan ongewenst geluid zoals verkeer? Er is goed nieuws, want uit onderzoek blijkt dat mensen nog steeds baat kunnen hebben bij natuurlijke geluiden in combinatie met door de mens veroorzaakte geluiden. 

Er zijn ook aanwijzingen dat natuurlijke geluiden helpen de negatieve effecten van ongewenst lawaai, zoals auto’s, treinen en vliegtuigen, te maskeren. Luisteren naar natuurlijke geluiden in combinatie met door de mens veroorzaakte geluiden heeft betere resultaten voor jouw welzijn dan luisteren naar de onnatuurlijke geluiden op zichzelf. Die afspeellijst met oceaangeluiden die je elke avond beluistert om het lawaai van de straat te overstemmen, kan wonderen doen voor uw algehele gezondheid – meer dan jij je misschien realiseert!

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Luister naar deze ontspannende bosgeluiden van over de hele wereld

Eco-therapie: hoe ‘Forest bathing’ je gezondheid verbetert

Translate »