Valentijnsdag: mensen met een beperking willen ook liefde vinden

(Global Heart | Esther Haasnoot) Als het goed is gaat ook deze Valentijnsdag om het vieren van de liefde. Helaas voor veel mensen met een beperking is dit slechts een droom. Hoewel sommige misschien een relatie hebben, worden ze vaak geconfronteerd met barrières en uitdagingen, waardoor ze niet vinden wat velen als vanzelfsprekend beschouwen.

Seksuele relaties en taboe

Mensen met een verstandelijke beperking  of ernstige leerproblemen hebben, net als iedereen, behoefte aan intieme relaties en affectie. Maar vanwege een negatieve stereotype  houding van de samenleving en vanwege een gebrek aan sociale en praktische ondersteuning , zullen veel mensen met leerproblemen geen liefdevolle relatie krijgen.  Hoewel attitudes veranderen, is het duidelijk dat er nog vele mensen zijn, waaronder sommige zorgverleners, nog steeds perceptie hebben dat mensen met met een beperking aseksueel of ‘kinderlijk‘ zijn.

Bovendien wordt niet altijd rekening gehouden met hun recht op privacy en de vorming van een gezinsleven. Het wordt zo moeilijk om andere mensen te ontmoeten, waarmee zij mogelijk relaties kunnen vormen. Sommige mensen hebben nog nooit een goede relatie in hun leven kunnen ervaren.

Bescherming tegen misbruik

Zeker, mensen met een verstandelijke beperking- zowel mannen als vrouwen – zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik en hebben hier hiervoor bescherming nodig. Maar er moet een evenwicht zijn tussen mensen beschermen tegen misbruik en hen in staat stellen om relaties aan te gaan. Je kunt mensen fundamentele rechten ontzeggen of iets doen aan de voorlichting. Door openlijk proactief en niet reactief over seks en relaties te praten. Dit zou mensen voorzien van de kennis die ze nodig hebben om op een veilige manier van seks en relaties te kunnen genieten. Door op alleen een reactieve manier of een niet openstaande manier te reageren worden deze mensen kwetsbaarder voor misbruik.

Het belang van binding

Relaties hebben doorgaans een positieve invloed op de geestelijke gezondheid en het welzijn van mensen in het algemeen. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking of leerproblemen. Belangrijk is dat hun seksualiteit wordt erkend en dat er gekeken wordt naar het vermogen om in te stemmen met seksuele activiteit. Daarbij hebben zij de tools en ondersteuning nodig, om hen de kans te geven om relaties te vormen en te ontwikkelen. Zodat ook zij kunnen genieten van een relatie, in een veilige omgeving, en hun behoefte aan liefde, intimiteit en affectie vervuld kunnen worden.

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Liefde en relatie versterken: gouden tip!

Hoe humor je relatie kan veranderen

Translate »