Hoe cultuur de ontwikkeling van kinderen beïnvloedt

(Global Heart | Esther Haasnoot) Het is helder dat mensen in veel opzichten erg op elkaar lijken – we delen dezelfde fysiologie en hebben dezelfde basisbehoeften, zoals voeding, veiligheid en seksualiteit. Dus welk effect kan cultuur hebben op de fundamentele aspecten van onze psyche, zoals perceptie, cognitie en persoonlijkheid?

Mensen migreren van het ene land naar het andere, en vestigen zich om verschillende redenen in een ander land. Zo kunnen individuen vrijwillig hun land verlaten of noodgedwongen vanwege bedreiging op basis van factoren als klimaatverandering, ras, religie of politieke overtuiging.

Mensen zijn culturele wezens. We leren communiceren en onze wereld begrijpen door de context van onze talen, tradities, gedragingen, overtuigingen en waarden. Onze culturele ervaringen en waarden bepalen hoe we onszelf zien, wat we belangrijk vinden en hoe wij door anderen worden waargenomen. De wereld wordt steeds globaler en daarmee wordt kennis en inzicht in de culturele verschillen, maar ook de overeenkomsten steeds belangrijker.

Cultuur en diversiteit

Wanneer individuen deel uitmaken van een culturele groep, leren we de manieren van die cultuur (gedrag en overtuigingen), die ons in staat stellen om te voelen dat wij bij een bepaalde gemeenschap behoren.

Culturele diversiteit verwijst naar mensen die zich identificeren met bepaalde groepen op basis van hun geboorteplaats, land van herkomst, etniciteit, taal, waarden, overtuigingen of wereldbeelden. Dit betekent niet altijd dat iedereen uit een bepaalde culturele groep precies dezelfde waarden of normen zal hebben. Het respecteren van diverse culturele achtergronden helpt mensen zich gewaardeerd te voelen binnen hun gemeenschap. En wanneer diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd, ontwikkelen mensen een groter gevoel van verbondenheid met hun gemeenschap.

In sommige culturen is het bijvoorbeeld prima dat mensen een uitnodiging direct afwijzen of zeggen dat ze het niet eens zijn met iemand; maar in andere culturen is dit niet beleefd en geven mensen er de voorkeur aan niets te zeggen in plaats van ‘nee’ te zeggen. Wanneer de gebruiken en overtuigingen van gezinnen met verschillende culturele achtergronden niet worden erkend of gewaardeerd, kan dit leiden tot miscommunicatie en misverstanden aan beide kanten.

Culturele effecten van ouderschap

Van educatief speelgoed tot overheidsrichtlijnen – er zijn veel middelen beschikbaar om ouders te helpen bij de ontwikkeling van hun kinderen. Maar hoewel er vele methodes zijn die we kunnen gebruiken om kinderen te leren praten, tekenen, tellen of om anderen te respecteren, wordt een groot deel van hoe ze zich ontwikkelen bepaald door de cultuur waarin ze opgroeien.

Ouders in verschillende culturen spelen ook een belangrijke rol bij het vormen van gedrag en denkpatronen van kinderen. In eerste instantie zijn het de ouders die de hun kinderen voorbereiden op het communiceren met een bredere samenleving. De interactie van kinderen met hun ouders fungeert vaak als het archetype van hoe ze zich tegenover anderen moeten gedragen. Zoals het leren van een verscheidenheid aan sociaal-culturele regels, verwachtingen en taboes. Zo ontwikkelen jonge kinderen bijvoorbeeld een gespreksstijl die lijkt op die van hun ouders. En die stijl is vaak afhankelijk van de cultuur.

Taal is een van de vele manieren waarop cultuur de ontwikkeling beïnvloedt. De inhoud en focus van waar mensen over praten in hun gesprekken varieert per cultuur. Moeders uit verschillende culturen  praten op een andere wijze met hun kind: bijvoorbeeld een Duitse moeder zal zich eerder richten op de persoonlijke wensen en behoeften van haar kind. Daarentegen; een Moeder van bijvoorbeeld een Afrikaanse stamgroep richt zich vooral op de sociale context.

De vroege kinderjaren is ook het moment waarop kinderen zich bewust worden van verschillen tussen mensen. En beginnen ze met het vormen van meningen en attitudes. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar verschillen. Eén van de manieren waarop ze hun wereld begrijpen, is door dingen in verschillende categorieën te verdelen en door zich op één ding tegelijk te concentreren (begrip van het verschil tussen een familielid en een vreemdeling, het verschil tussen mannen en vrouwen of het verschil in huidskleur). Voor kinderen is dit een manier om hun ervaringen te organiseren.

De verbinding van kinderen met hun cultuur ontwikkelt zich door hun ervaringen. Vooral warme en veilige emotionele connecties, helpen kinderen om verbinding te maken met hun culturele identiteit. Ook het hebben van een sterk gevoel voor hun eigen culturele geschiedenis en de tradities die ermee verbonden zijn, helpt kinderen om een ​​positieve culturele identiteit voor zichzelf te bouwen en ondersteunt het gevoel van verbondenheid.

Verlies van de culturele identiteit

Ouderschap ‘tussen’ culturen kan soms stressvol zijn. Er zijn veel verschillen in opvoedingspraktijken tussen culturen. Ten aanzien van discipline, gezinsverantwoordelijkheid, attitude, gedragsregels tot en met de wijze waarop kinderen hun affectie tonen.

Sommige families maken zich zorgen om het verlies van de culturele identiteit van hun kinderen door contact met kinderen met verschillende culturele achtergronden. De kinderen die bij meer dan één culturele groep behoren kunnen voor een enorme uitdaging staan door de verschillen in de culturele achtergronden. Naarmate kinderen ouder worden, beginnen ze een gevoel te ontwikkelen van wie ze zijn en waar ze thuishoren. Soms betekent dit dat ze zich verward voelen over wat er op beide plaatsen van hen wordt verwacht en over waar hun loyaliteit moet liggen. Dit bewustzijn betekent ook dat jonge kinderen gevoelig zijn voor ervaringen met racisme en vooroordelen. Dit kan van invloed zijn op hun sociale en emotionele welzijn, hun leerproces en hun sociale relaties.

Waardering voor diversiteit helpt respectvolle relaties te bevorderen en vermindert kans op discriminatie en isolement en helpt bij het bouwen van een inclusieve samenleving.

Bron: Global Heart


Je kunt ook interesse hebben in:

Kinderen hebben veel meer door dan je denkt

Kwaliteiten die een alleenstaande moeder belichaamt en haar tot een echte ‘Wonder woman’ maakt

Translate »