Intimiteit

(Earth Matters | Dick Nijssen) In ieder van ons leeft een diep verlangen naar intimiteit. Tegelijkertijd hebben we ook een haat-liefde verhouding met intimiteit. Intimiteit kunnen we namelijk alleen maar ervaren als we onze maskers laten zakken en kwetsbaar durven zijn. Dat vergt een zekere moed want we zijn allemaal wel gekwetst in intieme verbinding met anderen.

Daarbij komt nog dat er rondom intimiteit nogal wat misverstanden zijn. Sommige mensen (vooral mannen?) denken dat seksualiteit en intimiteit vrijwel identiek zijn. Maar hoeveel seks vindt er wel niet plaats zonder dat er echt sprake isvan intimiteit tussen twee mensen? Zo kan er van intimiteit al geen sprake zijn wanneer bij een van de twee het hart op slot zit. Ook het delen van hele intieme dingen, wanneer ze niet afgestemd zijn op de ander, brengen niet per se intimiteit teweeg. Toch is zelfonthulling, het eerlijk en vanuit kwetsbaarheid durven delen van relevante gevoelens en ervaringen, een belangrijk middel om tot intimiteit te komen. Zelfs al brengen sommige uitingen daarvan momenten van crisis teweeg in het contact! Dit soort crisissen kunnen de intimiteit in een relatie zelfs verdiepen. Intimiteit is dus niet alleen maar fijn, wat een ander veel voorkomend misverstand is.

In mijn TaoTantra workshops vertel ik vaak dat intimiteit begint bij jezelf. Via een geleide meditatie met ‘body-scan’ vraag ik je om liefdevol en aandachtig aanwezig te zijn bij alle gewaarwordingen, gevoelens en gedachten die er van moment tot moment opkomen. Je wordt uitgenodigd om alles wat zich maar aandient in jou er helemaal precies zo te laten zijn zoals het zich spontaan voordoet, zonder er iets aan te veranderen.
 Want als je open, eerlijk en aandachtig aanwezig kunt zijn (intiem dus) bij wat je ervaart, zonder het gelijk te willen manipuleren of in een oordeel of verhaal erover te schieten, dan kun je ook intiem aanwezig zijn bij de ander.
 Deze aandachtsoefening kun je zelf trouwens de hele dag door doen: je komt er psychisch naakt mee te staan naar jezelf omdat het de meestal onbewust gewoontepatronen blootlegt waarmee je je werkelijkheid neigt te manipuleren. Daarmee verliezen ze hun macht over je en raak je dieper gevestigd in wie je werkelijk bent.

Mijn ervaring is dat het een groot genot is om een intieme relatie met jezelf te hebben waarin niets meer opgehouden of ontkend hoeft te worden. In dit psychisch naakt zijn ga je je vanzelf intiem verbonden voelen met de mensen en de wereld om je heen. Dan vallen ook de claims weg dat de ander, de wereld, jou ‘het’ moeten geven, want ware intimiteit claimt niet maar geeft ruimte en is vreugdevol uit zichzelf.
 Echte intimiteit maakt dat je je tot in iedere cel van je lichaam intens levend voelt, open, liefdevol en betrokken, in nauw contact met jezelf en met de ander.

Bron: Earth Matters

Translate »