In dit Braziliaanse asiel wordt elk dier met liefde en respect behandeld

(Bright Vibes | Jan Tonnis) De speciale band met varkens, koeien en kippen in dit Braziliaanse asiel, dat “Liefde die redt” heet, is hartverwarmend.

‘Liefde redt’ is een veilige plek waar dieren met respect worden behandeld

Het asiel “Amor Que Salva” (Liefde die redt) is een dierenopvangcentrum in Rio Grande do Sul, Brazilië en is opgericht door Márcia, Luiza en Fabiana Willers. Zij wilden de levens van dieren verbeteren die tot producten waren verworden. Het begon allemaal met het redden van verwaarloosde huisdieren in hun eigen huis, maar ontdekten al snel dat er nog meer dieren waren die gered moesten worden. Daarom kochten ze in juli 2019 een boerderij. In maart 2020 redden ze 4 mishandelde varkens die geslacht zouden worden. Ze konden de slachtoffers van de zuivel-, eier- en vleesindustrie niet langer negeren en begonnen “slacht “dieren te verzorgen. En Santuario ‘Amor Que Salva’ was geboren.

Dieren zijn vrienden, geen voedsel

Momenteel leven er meer dan 95 dieren in het asiel. De opvang wil mensen actief laten nadenken over wat ze eten. Ze zien dieren als vrienden, niet als voedsel.

Levensdoel

” Het zorgen voor en leven met dieren is een levensdoel geworden.”

Een eigen plek

“Lang geleden hebben we honden en katten gered, maar we woonden in de stad, zonder ruimte en wettelijke toestemming om dieren te huisvesten”.

Zij kochten het terrein en de boerderij in juli 2019, echter zonder een soort structuur en met de nodige onzekerheid omdat zij geen ervaring hadden met het verzorgen van dieren.

“Het was onze bedoeling om alleen voor de honden en katten te zorgen die we al hadden, een kalf te redden en voor Lucy te zorgen (bejaard schaap dat de vorige eigenaar op het terrein had achtergelaten). Maar toen we koe Joaquim redden, een slachtoffer van de melkindustrie, konden we onze ogen niet sluiten voor de talloze afgedankte kalfjes die we daar zagen”.

“De overgang naar veganisme was een unanieme beslissing”

“Zelfs zonder enige ervaring in de omgang met dieren, hadden we elk jaar meer behoefte aan contact met dieren en dieren die het slachtoffer zijn van de vleesindustrie een goed leven te kunnen geven. Daarnaast wilden we mensen in contact brengen met dieren, zodat ze het veganisme leerden kennen.”

“Liefde die redt” is onlosmakelijk verbonden met de overgang naar het veganisme

“Toen we uiteindelijk geconfronteerd werden met de wreedheid waaraan dieren in de melk-, vlees- en eierindustrie worden blootgesteld voelden we ons hulpeloos en verdrietig. Wanneer we bij de dieren zijn, voelen we zuivere en ware gevoelens. Via hen ontdekken we de eenvoudigste manier om gelukkig te zijn, namelijk onvoorwaardelijke liefde te geven en te ontvangen. Zorgen voor en leven met dieren is een doel van het leven geworden.”

Bron: Bight Vibes


Je kunt ook interesse hebben in: 

Een dating app helpt huisdieren hun purr-fecte match te vinden

Deze kinderen lezen asielhonden voor — met verrassende voordelen voor zowel dier als kind

Translate »