Dankzij meester Thijs kunnen ook kinderen hun stem laten horen in politiek Den Haag

(Bright Vibes | Jan Tonnis) Kinderen mochten de afgelopen verkiezingen niet stemmen, terwijl de beslissingen die op dit moment in de politiek genomen worden wel grote invloed hebben op hun toekomst. Door de actie van Meester Thijs konden 26 kinderen toch hun stem laten horen.

Leren over de duurzaamheidsdoelen

Samen met SDG Nederland is Thijs (basisschool docent groep 6-7-8 op Jenaplanschool De Bijenkorf in Eindhoven) een project gestart om op creatieve wijze te leren over de Duurzaamheidsdoelen (ofwel Sustainable Development Goals: SDG’s),de politiek, democratie en persoonlijke waarden.

Kinderen laten hun stem horen

Kinderen mochten de afgelopen verkiezingen niet stemmen, terwijl de beslissingen die op dit moment in de politiek genomen worden wel grote invloed hebben op hun toekomst. Door de actie van Meester Thijs konden 26 kinderen toch hun stem laten horen. Nu roepen Thijs en zijn klas andere juffen, meesters en kinderen in Nederland op om ook mee te doen.

Duurzaam regeerakkoord

Het project speelt in op de actualiteit: politieke partijen zijn op dit moment bezig met het formeren van een nieuw kabinet, en het opstellen van een regeerakkoord dat bepalend is voor de toekomst van Nederland. Ivy van SDG Nederland: “Er zijn 17 partijen de Tweede Kamer in gestemd door de Nederlandse burger. Ook zijn er 17 SDG’s. Dat kan geen toeval zijn. Het geeft een duidelijk signaal af: Nieuw kabinet, maak een duurzaam regeerakkoord waarin staat dat er, samen met jongeren en maatschappelijke organisaties, een nationaal actieplan wordt opgesteld om de 17 Duurzaamheidsdoelen voor 2030 te gaan halen in Nederland, en zoveel mogelijk daarbuiten.”

Teken(en) voor een duurzaam regeerakkoord. Deze kinderen hebben prachtig getekend voor een duurzaam regeerakkoord. Waar teken jij voor?

De oproep aan de politiek

Om deze oproep kracht bij te zetten, ontwikkelde het SDG Nederland netwerk een manifest dat door zowel volwassenen, jongeren als organisaties en bedrijven ondertekend kan worden op https://duurzaamregeerakkoord.nl/. Al duizenden organisaties en mensen hebben getekend, zoals Philips, Oger, Cordaid, onderwijsinstellingen, Wereldwinkels tot aan de Snackbar van de Toekomst. Ook o.a. Katja Schuurman, Harm Edens en Tanja Jess steunen de oproep. In mei 2021 zal de oproep aan de onderhandelaars van het regeerakkoord en aan Tweede Kamerleden worden aangeboden. Teken je ook?

“Ik teken voor de gezondheid van de zee”

Met de actie van meester Thijs en zijn klas laten ze zien dat ook de stem van kinderen niet vergeten mag worden. Het beleid dat nu gemaakt wordt, heeft immers invloed op hun toekomst.Thijs: “Ik vraag de kinderen wat ze belangrijk vinden, en waarom ze dat vinden. Welk toekomstbeeld hebben zij voor ogen? Als je in gesprek gaat gevende kinderen aan dat ze bijvoorbeeld bezorgd zijn om het klimaat, dieren welzijn, de bio-industrie, maar ook gelijke kansen en zorg voor iedereen.”

Zo geeft Raaj (9) aan: “ik teken voor de gezondheid van de zee, de bossen en het land.” Lihaan (10) vult aan: “Dieren zijn belangrijk voor de gezondheid van ons milieu. Laten we daar dan ook meer voor zorgen.” Sanne (9) zegt: “ik teken voor iedereen gelijke zorg, omdat nu veel mensen dit niet kunnen betalen en dat vind ik niet kunnen.” En Jochem (11) vult aan dat ook niet iedereen het opwekken van zonne-energie kan betalen: “Dat zouden niet alleen de rijkere mensenmoeten kunnen, maar ook de armere. Niemand zou afhankelijk moeten zijn van olieDaar teken ik voor.

De oproep aan heel lerend Nederland

Zowel Thijs, zijn 26 leerlingen als SDG Nederland vinden het belangrijk dat het onderwijs en de politiek meer aandacht besteden aan de Duurzaamheidsdoelen. Het goede nieuws is dat je als docent, samen met je leerlingen, hier nu al aan bij kan dragen.

Thijs: “In het nieuws hoor je veel negatieve berichten, terwijl kinderen vaak juist een positief perspectief kunnen bieden. Ik zou het wel tof vinden als andere scholen dit ook oppakken, zodat we alle tekeningen naar Den Haag kunnen sturen en de politiekop een leuke manier bewust maken van de huidige problematiek en hoe we die aankunnen pakken.”

Een duurzaam regeerakkoord en de sustainable development goals (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar positieve verandering in onze samenleving. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Het SDG Nederland netwerk en duizenden organisaties en burgers willen dat het nieuwe kabinet – samen met burgers en jongeren – een nationaal SDG actieplan opstelt om de doelen te behalen. Als jij ook mee wil tekenen, kijk dan op Duurzaamregeerakkoord.nl.

‘Kinderen voor een Duurzaam Regeerakkoord’ maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

De tekeningen van de kinderen raken zelfs aan alle 17 Duurzaamheidsdoelen, zoals onder meer SDG 13 (klimaatactie), 5 (gendergelijkheid) en 10 (ongelijkheid verminderen).

SDG 5 – gendergelijkheid

Ook al is de positie van meisjes en vrouwen in de afgelopen jaren flink verbeterd, in de praktijk worden zij nog steeds vaak achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen. Met SDG 5 wordt aan gendergelijkheid gewerkt in de politiek, de economie en het openbare leven.

Lees hier meer over SDG 5 – Gendergelijkheid

SDG 10 – minder ongelijkheid

Tussen, maar ook binnen landen, is de inkomensongelijkheid toegenomen. Niet alleen in ontwikkelingslanden, ook in ontwikkelde landen wordt de kloof tussen arm en rijk groter.

Lees hier meer over SDG 10 – minder ongelijkheid

SDG 13 – klimaatactie

De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Met SDG 13 wordt actie ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Lees hier meer over SDG 13 – klimaatactie

Bron:  Bright Vibes


Je kunt ook interesse hebben in:

De Earth Speakr-app nodigt kinderen uit om op te komen voor de planeet

Hoe cultuur de ontwikkeling van kinderen beïnvloedt

Translate »