Hoe drijvende huizen mensen in overstromingsgevoelige landen helpen

(Global Heart | Esther Haasnoot) Ongeveer 40% van de wereldbevolking leeft in kustgebieden op minder dan 100 km van de zee. Deze mensen staan voor klimaatuitdagingen zoals stijgende zeespiegels, zware regenval en extreme overstromingen.

Overstromingsgevoelige gebieden

Mensen die in de kustgebieden van Bangladesh wonen, hebben extreem te lijden van overstromingen. Ongeveer een derde van de landmassa van Bangladesh – waar 45 miljoen inwoners wonen – is blootgesteld aan zeespiegelstijging, cyclonische stormvloeden, overmatige bodem- en waterzout, getij overstromingen en kusterosie.

Extreme cyclonen vernietigen vaak woningen en middelen van bestaan, wat verdere complexe sociale en economische uitdagingen veroorzaakt.  Velen verliezen hun huizen door een ramp en moeten hun toevlucht zoeken in schuilplaatsen en op dijken totdat het water terugvalt.

Schuilplaatsen zijn niet altijd veilig

De realiteit is echter iets anders. Vele mensen gaan  niet naar de nood schuilplaats, omdat ‘veilige’ schuilplaatsen niet zo veilig zijn als ze klinken.

Talrijke verslagen documenteert de gevallen van verkrachting, kindermishandeling, onvoldoende ruimte, slechte watertoevoer, toegang tot sanitaire voorzieningen, en ontoereikend voedsel in de schuilplaatsen. Er zijn geen voorzieningen om het dagelijks levensonderhoud in de veilige schuilplaatsen voort te zetten.

Armoede en kwetsbaarheid

De huidige benaderingen voor het beheersen van kustrampen zijn vaak gericht op het bouwen van grootschalige technische constructies. Voorbeelden hiervan zijn overstromingsmuren, dijken of cycloonschuilplaatsen op verhoogde platforms. Hoewel deze initiatieven levens kunnen redden, richten ze zich zelden op onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid.

Armoede tast het vermogen van mensen aan, om zich in extreme omstandigheden aan te passen. Bovendien verminderen natuurlijke hulpbronnen. Sociale en economische ongelijkheden vergroten de kwetsbaarheid.

Rampzalige gevolgen beperken

Rampen beperken ook de toegang tot voedsel, water, elektriciteit en andere benodigdheden. Veerkrachtige drijvende huizen moeten gezinnen in staat stellen om  te overleven in de nasleep van extreme overstromingen terwijl ze voedsel, water en energie produceren, en ook duurzame manieren bieden om de kost te verdienen.

Om deze situatie aan te pakken, hebben de University of Dundee en Resilience Solution een concept ontwikkeld voor rampenbestendige drijvende woningen.

Drijvende huizen

Deze huizen zijn geen gewone woonboten. Het zijn complexe constructies die kunnen drijven op overstroomde gebieden en zijn  bestand tegen overstromingen, stormen, aardbevingen en erosie van de rivieroever. Bovendien pakken ze ook de onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid aan, door gezinnen de mogelijkheid te bieden om meerdere uitdagingen tegelijk aan te pakken.

De huizen  verbeteren de levensstandaard. Omdat ze bestaan ​​uit op permacultuur gebaseerde voedselproductiesystemen. Een gezin kan overstromingen overleven en hun eigen voedsel produceren. De huizen helpen zich aan te passen aan klimaat- en milieuveranderingen en ze leveren hun bijdrage aan het matigen van klimaatverandering via de productie van hernieuwbare energie.

Voldoen aan levensbehoeften

Drinkwatervoorzieningen worden beveiligd door grote tanks die regenwater oogsten. De woningen hebben de capaciteit om 17.000 liter vers drinkwater uit het regenwater te halen.

De buitenmuren van het huis kunnen worden gebruikt voor verticale tuinen. Groenten kunnen verticaal worden verbouwd in grondzakken en in een aquaponic systeem zonder grond. Landbouw, visserij en de productie van pluimvee kunnen binnen in het huis worden verzorgd zodat een inkomen kan worden verdiend door opbrengst uit verkopen.

Hernieuwbare energiesystemen laten families toe om de meest basale activiteiten te blijven uitvoeren die elektriciteit vereisen in tijden van rampen. En een hygiënesysteem stelt hygiënenormen veilig. Een innovatief hygiënesysteem, een bio-vergister genaamd, converteert al het afval uit keuken, toilet en kippenhok naar methaangas dat kan worden gebruikt als brandstof voor het koken. Dus deze drijvende huizen vervuilen de omgeving niet en goede hygiënenormen kunnen worden gehandhaafd.

Dit innovatieve project helpt gezinnen om overstromingsperioden te overleven en om aan de meest dringende behoeften te voldoen.

Bron: Global Heart


 Je kunt ook interesse hebben in:

‘Regenboog opa’ redt een dorp in Taiwan met kunst

Miljoen mensen ontheemd door klimaatmigratie

Translate »