Gendergelijkheid in India: wat werkt en wat niet

(Global Heart | Esther Haasnoot) Als werelds grootste democratie en op een na meest bevolkte land, is India een unieke mix van traditie en innovatie. Terwijl vrouwen en mannen, meisjes en jongens meer concurreren op elk gebied, blijven de succesverhalen van gelijkheid en empowerment selectief en weinig.

Discriminatie en geweld

India telt 586 miljoen vrouwen, of iets meer dan 17% van het wereldtotaal. India heeft 173 miljoen meisjes onder de 15 jaar, ongeveer een vijfde van het wereldwijde totaal. Vrouwen worden nog steeds geconfronteerd met ontberingen in het dagelijks leven.

Discriminatie van vrouwen en meisjes is een alomtegenwoordig en een langdurig fenomeen dat de Indiase samenleving op elk niveau kenmerkt. Wereldwijd staat India op de vijfde plaats voor de meest scheve verhouding tussen jongens en meisjes bij de geboorte. En gemiddeld worden er elk uur 26 misdaden gepleegd tegen vrouwen en meisjes in het hele land.

Misdaden tegen vrouwen komen dus veelvuldig voor, met name brute misdaden zoals verkrachtingen, bruidsschatdoden en eerwraak.

Deze ongunstige overtuiging komt gedeeltelijk voort uit eeuwenoude gebruiken, inclusief verkeerde opvattingen over de kosten van het opvoeden van een dochter.

Liever een zoon dan een dochter

Veel gezinnen houden vast aan de onjuiste overtuiging dat alleen zonen op oudere leeftijd voor hun ouders zullen zorgen. Omdat de dochters nadat ze trouwen hun eigen kinderen hebben. Om die reden willen ouders hun zonen de best mogelijke opleiding te geven.

Dit is een motivatie voor ouders om geen meisjes te krijgen of om minder te investeren in de gezondheid en het onderwijs van meisjes. Ook de last van armoede weegt zwaarder op meisjes en vrouwen in India dan op het andere geslacht.

Het versterkt de inferieure status van Indiase vrouwen en brengt hen het risico van geweld in hun echtelijke huishoudens. Volgens de Nationale Familie- en Gezondheidsenquête van 2005-06 is 37% van de gehuwde vrouwen het slachtoffer geworden van fysiek of seksueel geweld dat door hun echtgenoot is gepleegd.

Meisjes hebben geluk als ze een klaslokaal krijgen te zien. Want zelfs degenen die de mogelijkheid kregen om naar school te gaan worden van school gehaald wegens gebrek aan geld, toiletten op school en goede faciliteiten voor menstruatiehygiëne.

Positieve ontwikkeling

Toch is er wel degelijk verandering aan de gang, omdat India een steeds belangrijkere positie in de wereldeconomie krijgt. Om zijn positie op het gebied van wereldwijde groei te kunnen behouden, zijn meer gezamenlijke inspanningen op lokaal en nationaal niveau nodig om vrouwen gelijk te stellen met mannen. Er is duidelijk behoefte aan beleidsinitiatieven om vrouwen mondiger te maken, aangezien genderongelijkheden in India zelfs tegen de achtergrond van economische groei aanhouden.

We staan ​​aan de vooravond van een generatiewisseling in de perceptie en behandeling van vrouwen in India. Gestaag toenemende toegang tot onderwijs helpt vrouwen opnieuw verworven kracht en respect te krijgen.

De geschiedenis van India

Natuurlijk zal al deze vooruitgang niet van de ene op de andere dag komen. De status van vrouwen in India is door de geschiedenis gekleurd.

In sommige opzichten hebben meisjes en vrouwen eminente machtsposities bekleed, zowel in de mythologie als in het echte leven. De Indiase mythologie is vol met verwijzingen naar prinsessen en koninginnen die moed, dapperheid en wijsheid belichaamden. De mythologische goden van leren, rijkdom en macht zijn bijvoorbeeld allemaal vrouwen. In het echte leven heeft India enkele van ‘s werelds machtigste vrouwelijke politieke leiders voortgebracht, met name Indira Gandhi.

Vrouwelijke rolmodellen

Vrouwelijke leiders dienen ook als rolmodellen en wekken educatieve en loopbaanambities op voor adolescente meisjes en hun ouders. Vrouwen krijgen gestaag toegang tot onderwijs en banen in felbegeerde gebieden, zoals financiën en technologie. Maar deze ontwikkeling gaat heel moeizaam. In vele opzichten worden vrouwen tegengehouden door de decennia-lange discriminatie en opvattingen die hun in educatieve en professionele ontwikkelingen beperkt.

Hoewel het vergroten van de vertegenwoordiging van vrouwen in de publieke sfeer belangrijk is en mogelijk kan worden bereikt door een vorm van positieve actie. Is een attitudeverandering van essentieel belang om gendergelijkheid te krijgen in hun eigen huis en in de bredere samenleving.

Het leven van vrouwen wordt beter naarmate de attitudes veranderen en de opleidingsmogelijkheden verbeteren. Onderwijs doet meer dan alleen nieuwe carrièrekeuzes openen. Het geeft vrouwen ook meer inzicht in de wereld als geheel, maakt hen bewust van hun rechten en stimuleert tot moed om voor zichzelf op te komen.

Bron: Global Heart


Je kunt ook interesse hebben in:

Van Amerika tot Zambia tot Japan: menstruatie-taboes wereldwijd

Deze vrouwen rijden op motorfietsen door Bangladesh om andere vrouwen te empoweren

Translate »