Educatie in gezonde relaties biedt een reële kans om huiselijk geweld te verminderen

(Global Heart | Esther Haasnoot) Uit een onderzoek naar daders van huiselijk geweld blijkt dat een “significant percentage” van daders niet begrijpt wat een gezonde relatie eigenlijk is en daardoor hebben ze niet de vaardigheden om er een te hebben.

Tienermeisjes in verschillende Europese landen, zoals Groot-Brittannië, Spanje, Zweden, Malta en Duitsland, zijn in vergelijking met oudere vrouwen twee keer zo vaak het slachtoffer van huiselijk geweld. Volgens de onderzoekers geloven veel jonge mensen, vooral jongens, dat het acceptabel is om hun partner te slaan.

Het is belangrijk dat kinderen meer besef krijgen, om de risico’s van huiselijk geweld in intieme relaties en de aard van huiselijk geweld in kunnen schatten, om het gender gebaseerd geweld in Europese landen ernstig te kunnen verminderen.

Educatie op het gebied van gezonde relaties om huiselijk geweld te verminderen

Vanaf september 2020 zijn in Engeland en Wales nieuwe onderwijs voorschriften van kracht. De nieuwe voorschriften zijn gesteld om gezonde relaties te bevorderen. Openbare basisscholen zullen zich ontfermen over de relationele educatie en alle secundaire scholen zorgen voor de relatie- en seksuele voorlichting. onafhankelijke scholen en academies hoeven niet aan de nieuwe vereiste te voldoen. Ouders kunnen wel of niet de keuze maken of hun kinderen aan de educatieve sessies voor relaties deelnemen.

Een team van onderzoekers heeft aangetoond dat programma’s voor preventie van huiselijk geweld een positieve invloed hebben op de houding van kinderen ten opzichte van geweld. Prof. David Gadd, van de universiteit  Manchester, zegt dat dit onderzoek pleit voor regeringen om ‘relatie-onderwijs’ op te nemen in het onderwijsprogramma.

“We weten nu dat preventieprogramma’s voor huiselijk geweld een positief effect kunnen hebben op de attitudes van jongeren. Dus de uitdaging is om alle overheden aan te moedigen dit in het reguliere leerplan op te nemen” – Professor Gadd

Modernisering van het huidig onderwijsprogramma

Educatie op het gebied van gezonde relaties vraagt om een modernisering van het huidig onderwijsprogramma met thema’s zoals: cyberpesten, online veiligheid, sexting, en dwangbeheersing. Het is nodig dat lessen ook jonge leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van communicatie en conflictbeheersing, evenals diepgewortelde seksistische waarden in de samenleving trotseren. Tevens zou relatieonderwijs kinderen en jongeren voorzien van zowel de kennis als de vaardigheden om kalm te blijven tijdens de eerste meningsverschillen. Zodat ze kunnen leren begrijpen hoe frustratie te beheersen en voorkomen dat hun gedrag ten aanzien van een argument escaleert en uitmondt in geweld. Kinderen leren over gezonde relaties vóór de leeftijd van tien is van vitaal belang, omdat na dit punt attitudes en gedragingen al veel meer gevormd zijn .

Preventief onderwijs over het herkennen van misbruik en ongezonde relaties is waarschijnlijk kosten effectiever dan diensten die te maken hebben met de nasleep van slachtoffers of de rehabilitatie van daders. Een dergelijk onderwijsprogramma zou doorlopend moeten worden gegeven om echt daadwerkelijk positieve verandering in houding en gedrag te kunnen bewerkstelligen. In de hoop dat seksistische aannames in relaties, die de opvattingen over huiselijk geweld ondersteunen, kunnen worden aangepakt naarmate het nieuwe onderwijsprogramma van kracht wordt.

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Waarom emotionele intelligentie net zo belangrijk is als academische ervaring

Waarom iemand soms een hekel heeft aan de ‘good guy’

Translate »