20 EQ-tips voor het verbeteren van familierelaties

(Global Heart | Esther Haasnoot) Wil je familierelaties verbeteren? Ontdek hoe emotionele intelligentie (EQ) helpt om afstanden te overbruggen en banden te versterken.

Emotionele intelligentie voor familierelaties

Familierelaties kunnen gevuld zijn met misverstanden, wrok, gekibbel, en gezeur, waardoor alle inspanningen op gebied van gezinsharmonie mislukken. Familieleden kunnen daardoor uiteindelijk voelen als tegenstanders of vreemden. 

De meeste technieken voor het verbeteren van familierelaties zijn daarom gericht op het communiceren van je gevoelens, omdat hechte relaties gericht zijn op gevoel. Zonder emotionele intimiteit wordt gezinscontact een beproeving.  Omdat niemand zich comfortabel voelt zoveel tijd door te brengen met een tegenstander of een vreemde. Als harmonieuze relaties wilt, begin dan met je eigen emotionele eerlijkheid en openheid.

Emotionele intelligentie (EQ) helpt om familierelaties te verbeteren. Het gaat daarbij om het (h-)erkennen van de emoties en behoeften van jezelf en van anderen.

20 emotionele intelligentie-tips voor het verbeteren van familierelaties

 1. Ontwikkel empathie: Empathie is het vermogen om de emoties van anderen te begrijpen. Het begrip dat iedereen zijn eigen gevoelens, verlangens, triggers en angsten heeft. Om empathisch te zijn, laat je de ervaringen van een ander resoneren met die van jou om op een emotioneel passende manier te kunnen reageren. 
 2. Toon belangstelling voor anderen: Empathische mensen tonen meestal oprechte belangstelling voor anderen. Wanneer we  praten buiten de gebruikelijke sociale kring, leren we over- en beginnen we meningen, opvattingen en levens te begrijpen die anders zijn dan de onze. 
 3. Aandachtig luisteren: Actief luisteren betekent luisteren met alle zintuigen. Interesse kan aan de ander worden overgebracht door zowel verbale als non-verbale berichten te gebruiken. Bijvoorbeeld door oogcontact te houden en een open en ontspannen houding aan te nemen. Het houd ook in dat je iemand kunt laten uitpraten zonder onderbreking, scepsis of vooroordelen, – om jezelf in staat te stellen de situatie te absorberen en na te denken over hoe de ander zich voelt, – voordat je reageert. Door deze ‘feedback’ te geven, voelt de ander zich doorgaans meer op zijn gemak en communiceert daardoor gemakkelijker, opener en eerlijker.
 4. Het is niet wat je zegt, maar hoe je het zegt en wat je uitstraalt: Neem de verantwoordelijkheid voor wat je in stilte communiceert. Jong en oud zijn gevoelig voor non-verbale signalen. Door middel van onze lichaamstaal, tone of voice, gezichtsuitdrukking, energie en oogcontact brengen we onze gevoelens over. Bedenk; liefdevolle woorden die via opeengeklemde tanden komen, voelen niet liefdevol aan, ze voelen eerder verwarrend.
 5. Verplaats je in het perspectief van de ander: Ken je de uitdrukking ‘stap eens in de schoenen van een ander’? De eenvoudigste manier om perspectief te krijgen wanneer een probleem of situatie zich voordoet, is om van plaats te wisselen met de ander. Echt na te denken over, – en te voelen,  – wat er vanuit hun standpunt gebeurt. Je begrijpt tenminste genoeg om tot een oplossing te komen of om nuttig advies te kunnen geven. Tevens door het perspectief van de ander te reflecteren, help je de ander zich begrepen te voelen.  
 6. Geeft het goede voorbeeld: Doe wat je zegt, zeg wat je doet. Je waarden worden gecommuniceerd via jouw acties, wat je ook zegt. Wees daarom een voorbeeld, geen zeur. Blijf in je liefde, maar weet ook ‘zachte heelmeesters maken soms stinkende wonden’. Soms is liefde ‘nee’ leren zeggen. 
 7. Erken je fouten: Zeggen dat het je spijt, wanneer je iemand van wie je houd pijn hebt gedaan, geeft blijk van emotionele integriteit. Niemand is perfect. Een “oprecht” excuus aanbieden laat zien dat je aan zelfreflectie doet en dat je van je ervaringen hebt geleerd. 
 8. Ontdek wat de unieke behoeften van de ander zijn: Je kunt er niet van uitgaan dat je tiener dezelfde behoefte heeft als je driejarige. Wees vrijgevig in het uiten van liefde. Iedereen heeft de emotionele warmte nodig van liefde. Degenen die de minste emotionele aandacht vragen, hebben het misschien wel het hardste nodig. Besef ook dat de behoeftes veranderbaar zijn. Vraag bij twijfel!
 9. Ondersteuning vragen en geven: Ieder mens heeft wel eens ondersteuning nodig. Je kunt nu eenmaal niet overal even sterk en goed in zijn. We hebben elkaar nodig. Wees niet bang om ondersteuning te vragen wanneer je die nodig hebt, en omgekeerd ondersteuning te geven. 
 10. Wees bereid om je comfortzone te verlaten: De grootste belemmering om je volledige potentieel te bereiken, is jezelf niet vaak genoeg uitdagen. Er kunnen geweldige dingen gebeuren als je bereid bent je comfortzone te verlaten.
 11. Vertrouwen geven: Door je vertrouwen te bieden, nodig je mensen uit om hun vertrouwen terug te geven.
 12. Open en benaderbaar zijn: Of je nu de vader, moeder, broer, zus, zwager, schoonzus, schoonmoeder of schoonvader bent, probeer toegankelijk en benaderbaar te blijven. Wees niet bang om jezelf open te stellen, het kan het begin van een mooie ervaring. 
 13. Leer vrijgevigheid door zowel te ontvangen als te geven: Geven en ontvangen zijn delen van hetzelfde liefdevolle continuüm. Als we niet geven, is het moeilijk om te ontvangen, en als we niet kunnen ontvangen, hebben we niet veel te geven. Dit is de reden waarom onbaatzuchtigheid die tot het uiterste wordt doorgevoerd, anderen weinig voordeel oplevert.
 14. Wees dankbaar voor het positieve: Een belangrijk onderdeel van emotionele intelligentie is het vieren en reflecteren op de positieve momenten in het leven. Mensen die positieve emoties ervaren, zijn over het algemeen veerkrachtiger en hebben meer bevredigende relaties. Waardoor ze beter in staat zijn om tegenslag te overwinnen.
 15. Maar negeer het negatieve niet: Bewust zijn van negatieve gevoelens is net zo belangrijk als nadenken over het positieve. Begrijpen waarom je je negatief voelt, is de sleutel om jezelf beter te leren kennen. Om te weten wat nodig is, zodat je in de toekomst beter in staat bent met problemen om te gaan. 
 16. Stel je grenzen: Beheer je gemoedstoestand door alle gevoelens in orde te laten zijn, maar niet alle gedragingen. Demonstreer gedrag dat de gevoelens en vrije wil van anderen respecteert. Maar weet dat je zelf ook de vrije keuze hebt om te besluiten wat je met je eigen gevoelens wilt doen. Een spoedcursus grenzen; Alles wat de ander zegt, denkt, voelt en naar handelt is van de ander. Alles wat je zelf zegt, doet, denkt en naar handelt is van jezelf. 
 17. Neem verantwoordelijkheid voor je gevoelens: Met andere woorden; Je emoties, denken en gedrag komen van jou. Ze komen van niemand anders. Zodra je verantwoordelijkheid begint te nemen voor hoe je je voelt, hoe je je gedraagt, en voor wat je nodig hebt, zal dit een positieve impact hebben op alle gebieden van je leven.
 18. Gemotiveerd blijven: Om gemotiveerd te blijven is het belangrijk om een positieve en optimistische mentaliteit te behouden. Zie problemen en tegenslagen als leermogelijkheden in plaats van mislukkingen. Kies ervoor om je te omringen met positieve gemotiveerde mensen.
 19. Het is jouw keuze: Je hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen hoe je op een situatie reageert je kunt opstaan, uitbreken, overdrijven, blijven, zwijgen of de kalmte bewaren. Maar het is jouw keuze.
 20. Vertrouw op je intuïtie: Als je nog steeds niet zeker wat te doen, vertrouw dan op je intuïtie. Je hoger bewustzijn weet precies wat nodig is.

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:

Educatie in gezonde relaties biedt een reële kans om huiselijk geweld te verminderen

Een EHBO-set voor harmonie in je relatie

Translate »