Kaypacha | Astrologie voor de ziel | 27 april 2016

(Gewoon-spiritualiteit.nl | Bob Kukler en Irma Schiffers) Volgens Kaypacha zitten we astrologisch gezien op een zeer belangrijk keerpunt. “En bovenal, of achter alles wat ik graag zie is die prachtige driehoek die er is tussen de Zon en Jupiter. Echt heel mooi en dat is de hele week zo tot in het weekend. En waarschijnlijk ook bovenal is er dit T-vierkant tussen Jupiter opposiet Neptunus, beide vierkant met Saturnus.(…). Want dat wordt strakker en strakker, als een bankschroef. Zoals in een kamer waarin de muren naar elkaar komen en zich om ons heen sluiten. Dit T-vierkant wordt strakker en strakker tot 26 mei, dan staat het het dichtst bij elkaar.”

Samen met de retrogrades van Mars en Mercurius is dit een echt intense periode, waar we ook ons voordeel mee kunnen doen. “En dat is waarom het leven ons tot aan de grens brengt, het draagt ons naar beneden, zodat onze strategieën en onze afweermechanismen en onze kennis, de situatie niet aankunnen. We zullen moeten voelen, we zullen naar binnen moeten gaan, we moeten onder gaan, en we zullen erachter moeten gaan. En we moeten door de sluier gaan, we moeten… En we moeten echt een grotere betekenis en een groter doel gaan begrijpen en ontdekken.”

“En dit nieuwe tijdperk gaat over tolerantie voor de verscheidenheid; Waterman is eenheid in verscheidenheid. Dus ja, we zijn omgeven door verscheidenheid en het is gemakkelijk om in het oordeel te gaan. Maar dat zal niet echt gaan helpen. Ja, we zullen voor onszelf moeten oordelen, maar dat heeft te maken met het dieper gaan met betrekking tot het oordelen en waarop dat gebaseerd is.”

“Het is dus een kans, we zullen dit moeten zien als een kans, om onszelf beter te leren kennen, om een dieper en sterker doel te vinden, aspiratie, een lange termijn ambitie, de reden om hier te zijn, het verdiepen van onze relaties en intimiteit. Nogmaals, onze intimiteit kan onthullend zijn.”

De mantra voor deze week.
De zoektocht naar een dieper begrip
neemt nu bezit van mijn ziel.
Het roept me om te verblijven in de subtiele sferen,
dat ik de mysteriën van het leven zal kennen.

 Injoy!

Bron: Gewoon-spiritualiteit, Tom Lescher

Translate »