Verschillende manieren van reageren op de corona maatregelen

(Global Heart | Esther Haasnoot) Het is je misschien opgevallen dat mensen heel verschillend reageren op de maatregelen omtrent het coronavirus. Sommigen lijken ontsteld. Anderen gerustgesteld. Wat kan deze verschillen verklaren?

Verschillende manieren van reageren aangaande het coronavirus

We weten dat een effectieve respons op deze pandemie sterk afhankelijk is van massale gedragsverandering. 

Het is gemakkelijk om te denken dat we allemaal reageren op dezelfde gebeurtenissen in de wereld en dat we daarom vergelijkbare reacties zouden moeten hebben. Maar dat is niet helemaal wat er in onze hersenen gebeurt. We kunnen eenzelfde tafereel zien, maar op een geheel andere wijze interpreteren. Wetende dat we onze overtuigingen over de wereld vormen op basis van onze ervaringen uit het verleden, kunnen we beginnen na te denken over de verschillen die mensen ertoe zouden kunnen brengen om recente gebeurtenissen zo anders te interpreteren. 

Er wordt ons gevraagd om te handelen in het collectief belang in plaats van alleen uit eigenbelang. Een manier om na te denken over de pandemie is dat de mensheid samenkomt om een natuurlijke bedreiging in de vorm van een virus te bestrijden.

De aarde is boos”, heb ik iemand horen zeggen in het kader van deze pandemie. Dat deze crisis het gevolg is van schade die we aan de aarde hebben aangericht. Sommige mensen zullen om deze gedachte lachen. Dan stuit je op weerstand.

Hoe kunnen wij met elkaar omgaan in het kader van de verandering die gaande is?

Onthoud dat je je eigen realiteit ervaart en dat geldt ook voor elke andere persoon die je ontmoet. Wees bereid nieuwsgierig te zijn naar het verhaal van de ander en na te denken over waarom dit misschien anders is dan het jouwe. 

Kunnen de twee perspectieven, als onderdeel van het geheel (collectief belang) en het belang van individuen (eigen belang), met elkaar worden verzoend? Moeten we onze levensstijl en onze rol binnen de planeet aanzienlijk herzien?

Introspectie biedt kans voor oplossingen

In tijden van diepgaande crisis opent zich een kans voor verandering. coronavirus is misschien wel zo’n externe schok, die sommige aspecten van onze levenswijze fundamenteel verandert. Isolatie en afzondering bieden gelegenheid voor introspectie, reflectie en verandering. Nu, vanwege de coronavirus zijn we gedwongen om naar ons gedrag te kijken op een manier die we niet gewend zijn.

Wanneer mensen tegenslag ervaren – zoals na een ingrijpende gebeurtenis of verlies – toont onderzoek aan dat hun relatie met de wereld verandert. Doorgaans kan tegenspoed ons helpen nieuwe waardering van het leven te ervaren, onze relaties met anderen verbeteren en persoonlijke kracht te winnen.

De verschillende manieren van reageren op een crisis

Bij stress, angst en trauma zijn er drie gekende reacties: “fight, flight and freeze”. Minder bekend is de ‘“gathering”of  “tend-and-befriend”-reactie. Studie wijst uit dat dit een specifiek vrouwelijke en verbindende kwaliteit is. Bijvoorbeeld: samen komen met een kop koffie aan de keukentafel. Het helpt om ervaringen en gevoelens te delen. 

De meest voorkomende reactie op bedreigingen bij mensen is de “fight, flight en freeze” -reactie, waarbij stress een hormonale reactie teweegbrengt die het lichaam voorbereidt om te vechten of te vluchten voor een bedreiging. Maar recenter onderzoek toont aan dat we ook een “tend-and-befriend”-reactie hebben. Wanneer we met een bedreiging worden geconfronteerd, geeft deze reactie hormonen vrij, zoals oxytocine, die ons aanmoedigen om ons sociale netwerk op te bouwen en te onderhouden om stress en angst te verminderen en empathie op te bouwen.

Samen komen en posttraumatische-groei

Studies die naar natuurrampen kijken, tonen aan dat de “tend-and-befriend” -reactie de incidenten van posttraumatische stressstoornis daadwerkelijk vermindert en “posttraumatische groei” bevordert. 

Uit een onderzoek -onder mensen uit Hong Kong die de SARS-pandemie hebben meegemaakt – bleek dat hoewel mensen een aanzienlijk trauma hebben meegemaakt, de meesten positieve veranderingen als resultaat rapporteerden. De meest opvallende veranderingen waren meer sociale steun, een beter bewustzijn, toegenomen veerkracht meer zelfvertrouwen, meer empathie en verbetering van de geestelijke gezondheid en een gezondere levensstijl. Dit zijn “positieve psychologische veranderingen” die optreden als reactie op een traumatische gebeurtenis. 

Is het mogelijk dat we een vergelijkbare groei ervaren?

Wanneer we de “tend-and-befriend” -reactie kiezen, betekent dit dat we contact maken met anderen. Daarbij geven we oxytocine af, een neuraal hormoon, dat deel uitmaakt van onze adaptieve stressreactie. Bij hogere niveaus is er sprake van een hogere weerbaarheid tegen stress en verslaving en komt het lichaam sneller tot rust. Angst wordt makkelijker onderdrukt.

Oxytocine, ook bekend als het “liefdeshormoon” of “knuffelhormoon”, is een chemische boodschapper die betrokken is bij belangrijk menselijk gedrag, waaronder vriendschappen sluiten, seksuele opwinding, plezier hebben en vertrouwen. Oxytocine speelt ook een belangrijke rol bij de hechting van opvoeder en kind.

Oxytocine wordt na de geboorte in grote hoeveelheden geproduceerd zodat moeders zich kunnen hechten aan hun baby. Het wordt ook geproduceerd wanneer we sociale steun zoeken tijdens stress. Dit helpt ons om ons te binden door middel van knuffelen, aanraken of nabijheid.

De  “gemeenschappelijke coping” maakt ons ook meer “open” voor het maken van nieuwe vrienden. De “tend-and-befriend”-reactie stimuleert empathie en medeleven. Het spoort namelijk aan tot een beter sociaal bewustzijn, en maakt ons beter in staat om de behoeften van anderen te begrijpen en kunnen wij ons empathisch en behulpzaam gedragen.

Aangezien veel regeringen nu sociale distantiëring adviseren, vertrouwen we nu op technologie om onze “tend-and-befriend”-reactie te activeren. En soms kan deze “focus” “altruïstische” vormen aannemen. 

In solidariteit vinden we oplossingen

Hoewel nieuwsberichten over hamsteren en paniekaankopen het moeilijk te geloven maken, blijkt uit onderzoek dat natuurrampen, zoals de nieuwe pandemie van het coronavirus, het beste in mensen naar boven kunnen halen. 

Een voorbeeld is dat China voorraden en medische experts stuurde om Italië te helpen. Op de verpakkingen met beschermende maskers uit China stond geschreven:  “We zijn golven van dezelfde zee, bladeren van dezelfde boom, bloemen van dezelfde tuin.” Deze woorden zijn geschreven door de Romeinse filosoof Seneca. Het is een uiting van eenheid. In een andere context zouden deze woorden wellicht sentimenteel klinken. Nu kunnen we misschien de kracht en waarde van deze woorden bevatten. 

“En als dat is wat we zijn – als we onszelf zo kunnen zien – ontdekken wij het hart van de universele-samenleving”. 

Bron: Global Heart


Je kunt ook interesse hebben in:

Angst kan zich sneller verspreiden dan het Coronavirus

Corona-quarantaine: Gaat het virus ons als ‘mens’ veranderen?

Translate »