Is het waar, ‘wat je niet doodt, maakt je sterker’?

(Global Heart | Esther Haasnoot) De uitdrukking “what doesn’t kill you makes you stronger” oftewel “als je er niet dood van gaat, dan maakt het je sterker,” is een gevleugeld begrip bij tegenslag. Is het echt waar dat een zekere mate van pijn en trauma ons sterker kan maken?

Sterker door tegenslag

Het leven brengt je naar buitengewone bestemmingen ook wanneer je niet altijd het gevoel hebt dat je daar klaar voor bent. Moeilijke tijden  kloppen bij ons aan zonder dat we het gevoel hebben dat we ze hebben uitgenodigd. Hoewel op dat moment niet altijd welkom, bieden moeilijke ervaringen de meeste kansen om van te leren.

Wijze, verstandige, sterke mensen hebben vaak een paar moeilijke tijden doorgemaakt in hun leven. Mensen die altijd vanuit hun comfortzone hebben kunnen leven, en een zeer beschut en bevoorrecht leven hebben geleid, lijken vaak gemakkelijker onder druk te kunnen bezwijken.

Psychologen hebben bij het bestuderen van de persoonlijkheidskenmerken van veerkrachtige overlevenden van de Holocaust ontdekt dat ze werden gekenmerkt door optimisme, creatieve probleemoplossing en aanvaarding van hun situatie. Tevens rapporteerden deze mensen over het algemeen dat ze altijd hoop hadden dat ze het op de een of andere manier zouden volhouden en het verhaal op een dag zouden kunnen navertellen. Niet alle traumatische levenservaringen hebben blijvende gevolgen – het is een dynamische interactie van een verscheidenheid aan invloeden zoals personaliteit, coping reacties en onze beoordeling van het trauma dat ons vormt.

Ook heeft onderzoek naar slachtoffers van ernstig trauma uitgewezen dat ongeveer 75% van hen na het incident, ondanks stress en getraumatiseerd gedrag ten tijde van het incident, niet significant geschaad hoeven te zijn. Psychologen zijn al lang geïnteresseerd in de reden waarom sommige individuen traumatische gebeurtenissen lijken te overwinnen en gedijen terwijl anderen niet in staat lijken te zijn om te herstellen, en blijven lijden aan een posttraumatische stressstoornis of andere psychische gezondheidsproblemen. Dus welke kenmerken hebben die individuen die anders zijn?

Veerkracht opbouwen

Eén van de belangrijkste kwaliteiten is veerkracht: het vermogen om te gaan met, en aan te kunnen passen in het gezicht van- ontberingen, verlies of tegenspoed. Een persoon met psychische veerkracht is in staat om problemen op te lossen en de uitdagingen van het leven met vertrouwen tegemoet te treden, en toont zo nodig indrukwekkende zelfvernieuwingsvaardigheden. Of het nu gaat om seksueel, fysiek of emotioneel misbruik en geweld of het ervaren van een chronische ziekte; Veerkrachtige mensen hebben meer zelfvertrouwen, zelfrespect, evenals meer hoop en optimisme en daardoor ook een beter coping succes wanneer zij in psychologische moeilijkheden verkeren. Veerkrachtige mensen zijn doorgaans ook intern consistent, assertief, cognitief flexibel, autonoom en hebben een persoonlijk moreel kompas en een vermogen om hun angsten onder ogen te zien. Ze hebben ook de neiging om minder psychische en gezondheidsproblemen te hebben.

Natuurlijk of aangeleerd

Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre we geboren zijn met veerkracht en in welke mate het iets is dat we leren. Maar het is zeker een constructie die kan worden verbeterd en waarop wordt voortgebouwd. Positieve emoties helpen en zijn de bouwstenen voor een veerkrachtige opbouw. Het opbouwen van veerkracht moet echter beginnen vóór een stressvolle situatie – net als immuniteit tegen een infectie of ziekte. Het feitelijk doorlopen van een trauma kan ons de mogelijkheid bieden om veerkrachtiger te worden voor een volgende gebeurtenis met een impact. Wanneer we moeilijke tijden doormaken, leren we onszelf kennen, weten wij wat voor gedrag wij vertonen en leren hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan. Dit helpt op zijn beurt ook om vertrouwen op te bouwen.

Betekent dit dat mensen met een “gemakkelijk leven” niet de kans hebben gehad om te leren hoe ze veerkrachtig kunnen zijn? Hoewel dit het geval zou kunnen zijn, is dit niet met zekerheid te zeggen, waarschijnlijk omdat het niet zo eenvoudig is om een ​​”gemakkelijk” leven te definiëren. Wat voor de één als makkelijk wordt ervaren is voor een ander misschien wel heel moeilijk. Bovendien zijn er mensen die misschien niet veel trauma hebben gehad, maar toch in staat zijn om in een moment van crisis plotseling op te staan ​​en verschillende mensen te redden- dit toont een soort veerkracht. Uiteindelijk is veerkracht een gecompliceerde mix van persoonlijkheid en ervaring. Het hebben van een gevoel voor de eigen betekenis is waarschijnlijk het belangrijkste kenmerk van het opbouwen van veerkracht. Het begrijpen van je uniekheid is de eerste stap naar het herkennen van je waarde en is een manier om je psychologische veerkracht te verbeteren.

Bron: Global Heart


Je kunt ook interesse hebben in:

Hoe cultuur de ontwikkeling van kinderen beïnvloedt

Educatie in gezonde relaties biedt een reële kans om huiselijk geweld te verminderen

Translate »