Jongeren met chronische pijn vechten tegen isolatie en stigma

(Global Heart | Esther Haasnoot) Veel jonge mensen worstelen met chronische pijn. Het is een ‘onzichtbare vijand’,  hoewel het door anderen niet altijd wordt begrepen of gezien, heeft het effect op veel aspecten van hun leven.

Jongeren met chronische pijn

De adolescentie kan een moeilijke maar opwindende tijd zijn. Het is de fase tussen kind zijn en volwassen worden.  Tevens een levensperiode waarin iemand biologisch, maar niet emotioneel volgroeid is. Jongeren doen ontdekkingen, krijgen een idee van wie ze zijn en wat hun plek is in de wereld en maken hun beslissingen voor de toekomst.  Voor jonge mensen met chronische pijn  kan deze periode extra uitdagend zijn. Onbegrepen chronische pijn blijkt in belangrijke mate het dagelijks leven van de kinderen te verstoren.

Een kwart van de schoolgaande kinderen in Nederland heeft regelmatig chronische pijn. Er zijn veel redenen waarom jonge mensen chronische pijn kunnen ervaren. Het kan ontstaan ​​als onderdeel van een langdurige gezondheidstoestand of een pijnspecifieke aandoening. Soms komt chronische pijn voor na een blessure, of simpelweg zonder enige uitleg.

Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat jonge mensen met chronische pijn hogere niveaus van angst, depressie, isolatie en vriendschapsproblemen rapporteren, in vergelijking met hun pijnvrije vrienden.

Stereotype en stigmatisering

Tienerjaren kunnen voor iedereen uitdagend zijn, maar jonge mensen met chronische pijn melden dat ze gestigmatiseerd worden  door leraren, vrienden en zelfs families.

‘Het niet is alsof je gewoon leeft met de pijn, je leeft ook met de gevolgen van de pijn, met hoe de mensen reageren zoals je familie, vrienden en leraren’.

Voorlichting geven over chronische pijn en de gevolgen ervan, op scholen waar jonge mensen met chronische pijn aanwezig zijn, kan nuttige remedie zijn. Er zijn aanwijzingen dat deze aanpak werkt om het stigma rond jonge mensen die chronische pijn ervaren te verminderen.

Zichzelf vinden

Het ontwikkelen van een identiteitsgevoel is een hele uitdaging zijn voor jonge mensen die chronische pijn ervaren. Eén van de deelnemers aan een onderzoek liet weten dat zij het moeilijk vind dat familie, vrienden, leraren of zorgprofessionals vaak de pijnconditie en impact op haar leven zien in plaats van haar als individu. Ze zei:

‘Het is moeilijk om een ​​identiteit vast te stellen als je er één hebt gekregen die je niet echt wilt’.

Een ander zei daarover:

Het is lastig omdat veel mensen de situatie waarin je zit niet begrijpen, dus je wordt een beetje een stereotiep, als een kreupele naar de zijkant geduwd, en het is moeilijk om jezelf bijeen te rapen wanneer je zo gezien wordt’.

Net als vele anderen wil hij dat anderen hem als los van zijn pijnconditie beschouwen.

De meeste deelnemers gaven aan dat de pijn hen berooft van kansen en dingen die andere jongeren als vanzelfsprekend ervaren. Toch vinden ze manieren om vast te houden aan een belangrijk deel van wie ze zijn, ondanks hun pijn.

Een weg naar voren creëren

Het is duidelijk dat pijn voor jongeren storend is, en hun vermogen om een ​​gevoel van ‘wie ze zijn’ te ontwikkelen kan belemmeren. Daarom is het noodzakelijk dat behandelingen jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen in  een gevoel van identiteit ondanks hun pijn, terwijl ze rekening moeten houden met hoe dit hun toekomst kan beïnvloeden naar volwassenheid en daarbuiten.
Maar een nog grotere uitdaging is om de perceptie van degenen rondom de jongere te veranderen.

Bron: Global Heart


Je kunt ook interesse hebben in:

Van Amerika tot Zambia tot Japan: Menstruatie-taboes wereldwijd

Hoe consumentisme een negatief effect heeft op eigenwaarde jongeren

 

Translate »