Koppel je regenpijp af

(Bright Vibes | Jan Tonnis) Schoon hemelwater hoort niet in het riool, maar in de tuin! Het grondwaterpeil is momenteel veel te laag. Dat heeft voor een deel te maken met het weer, maar óók met hoe we met water omgaan. Daarom een belangrijke tip: koppel je regenpijp af!

Het is dus belangrijk dat we het water niet verspillen, maar benutten.

Het water dat nu uit de hemel komt en via jouw dakgoot naar het riool gaat draagt NIETS bij aan het grondwaterpeil. Het gaat direct naar de waterzuivering en naar zee. Terwijl je misschien een paar weken later de tuin weer staat te sproeien.

Het is dus belangrijk dat we het water niet verspillen, maar benutten. Je kunt een paar dingen doen: afkoppelen en je tuin in laten vloeien, of een grote regenton plaatsen, zodat je het zelf kunt benutten wanneer het droger is. Als de ton vol is kun je hem ook laten overvloeien in de tuin.

Waarom zou ik de regenpijp loskoppelen van het riool?

Afkoppelen van je regenpijp doe je als je duurzaam wilt omgaan met regenwater en het is goed voor de planten en dieren in je tuin. Het regenwater dat bij ons valt, is schoon genoeg om het te laten wegzakken in de bodem of sloten.

Regenwater komt nu meestal in het riool terecht. Het schone regenwater raakt hierdoor vervuild en dat moeten we weer zuiveren. Dat kost onnodige energie en is niet duurzaam. Omdat het klimaat aan het veranderen is, regent het steeds heviger. De riolen in Amersfoort kunnen al dit overbodige water soms niet meer aan, waardoor straten blank komen te staan. Als je afkoppelt, lever je een bijdrage aan het vasthouden van water daar waar het valt.

Door je regenpijp los te koppelen van het riool gebruik je het water daar waar het valt. Het water kun je gebruiken om je tuin te besproeien of het grondwater aan te vullen en zo de planten te voorzien van voldoende water. Per jaar besproeien we onze tuin gemiddeld met zo’n 1.300 liter schoon drinkwater. Dit kun je verminderen door gebruik te maken van het regenwater. Koppel je regenpijp los van het riool en zorg dat het regenwater opgevangen wordt in een regenton, wadi of laat het infiltreren in je tuin. De bodem in Amersfoort is heel geschikt om water in te laten zakken en zo blijft de bodem beter vochtig. Planten en dieren zijn je hier dankbaar voor.

Hoe weet ik of mijn tuin geschikt is om het regenwater van het riool los te koppelen?

In Nederland hebben we twee rioolsoorten. Het riool voor regenwater dat rechtstreeks terug naar het oppervlaktewater gaat. En het riool voor afvalwater zoals van de douche, het bad, de wc of een schrobputje. Dit water wordt afgevoerd naar het zuiveringsbedrijf om het schoon te maken. Huizen met volledig zinken of koperen dakgoten mag je alleen afkoppelen als de dakgoot speciaal daarvoor gecoat is.

Geschiktheid van de tuin

Het is belangrijk wat voor soort bodem jouw tuin heeft. Zo moet de bovengrond waterdoorlatend zijn. Bij een bovenlaag met veel tegels, klei, leem of teelaarde, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig. Zandgrond in combinatie met een lage grondwaterstand biedt de beste mogelijkheden.

Test zelf je grond

Om er zelf achter te komen of de grond in jouw tuin geschikt is voor infiltratie, graaf je op verschillende plekken in je tuin een gat van één spade diep. Vul deze gaten met water. Als het water binnen een kwartier wegloopt, infiltreert het water gemakkelijk. Als het meer dan één uur duurt, zijn er mogelijk aanvullende maatregelen nodig. Je kunt daarvoor advies vragen bij je hovenier of tuincentrum.

Tips

– Doe dit wel met een goed plan. Kijk waar het water heen loopt, zorg dat het niet naar je gevel toe loopt. Het mooiste is om met een regenton of bassins te werken. Vraag waar nodig hulp van een expert.

– Het water dat je afkoppelt moet ook ergens heen kunnen. Daarom is het belangrijk dat niet heel de tuin betegeld is. Haal tegels weg waar mogelijk en leg borders aan.

Bron: Bright Vibes


Je kunt ook interesse hebben in:

Hoe drijvende huizen mensen in overstromingsgevoelige landen helpen

Koralen zijn een goede manier bij het voorspellen van de Aziatische moesson

Translate »