Non-dualiteit

(Global Heart | Esther Haasnoot) Het ego reageert vanuit dualiteit, de ziel vanuit non-dualisme daarom zal de ziel nooit oordelen of veroordelen.

Non-dualiteit

Het ego zal willen veranderen waar de ziel ziet dat het goed is. Waar de ego moeite heeft te accepteren zal de ziel de dingen accepteren voor wat het is. Je kunt iemand zien worstelen in zijn leven, je kunt er voor iemand zijn maar je kunt niet iemands leven overnemen. Je kunt iemand naar de bron toe leiden maar de ander niet dwingen ervan te drinken. Wanneer je iemand wilt veranderen, verbeteren of zien dat hij of zij zijn of haar leven oppakt, hoe goed bedoelt ook, reageer je hierop vanuit je ego. Wat je vanuit je ego ziet als imperfect zal je ware zelf zien als perfect.

Een ieder schept zijn eigen ervaringen en omstandigheden om van te leren. Gebeurtenissen worden geschapen vanuit ons eigen bewustzijn, hetzij vanuit ego hetzij op zielsniveau. We staan niet los van het scheppingproces, wij zijn medescheppers. Iedere dag en op ieder moment wordt opnieuw gecreëerd, zowel op individueel als op collectief niveau. Iedere gedachte is een zaadje wat tot wasdom kan komen. Ieder zaadje heeft de potentie uit te groeien tot iets groters. Een gedachte wordt een woord, een woord wordt een handeling. Immaterieel wordt materieel. Wat eerst nog maar een gedachte was wordt uiteindelijk gemanifesteerd. Als een magneet trek je gebeurtenissen en omstandigheden naar je toe. Wat de gevolgen ook mogen zijn, een ieder besluit zelf, wie hij wil zijn, in relatie ermee.

 

Leven en laten leven

Welke gebeurtenissen en omstandigheden zich ook aan zullen dienen, een ieder maakt zelf de keuze het beste te selecteren. En wat dan op dat moment het beste voor iemand is kan individueel verschillend zijn, en heeft te maken met het proces waar iemand in zit, en wat iemand hieruit wil leren. Wat de ander ook besluit, het is goed. Een ieder heeft zijn eigen weg te gaan en maakt daarin ook zijn of haar eigen keuze met betrekking tot welke weg te gaan, en hoe deze af te leggen. Het is niet aan ons het beste voor de ander te willen selecteren. Je kunt misschien iemand begeleiden op zijn weg, maar je kunt niet iemands leven leiden. Kijk er naar. Je hoeft het niet eens te zijn met iemands beslissingen, je keurt ze alleen niet af. Je geeft geen oordeel en maakt geen veroordeel. Jouw weg hoeft niet die van een ander te zijn en andersom de weg van een ander hoeft nog niet de jouwe te zijn.

Leven en laten leven. Niet iedereen heeft dezelfde ervaringen nodig voor zijn of haar zielegroei. Veroordeel daarom iemand niet maar zend je liefde. Zolang je vasthoud aan de opvatting dat iets of iemand moet veranderen, heb je de opvatting dat iets imperfect is. Vanuit non-dualistisch oogpunt bekeken, vanuit het bewustzijn van de ziel, is alles perfect.

Bron: Global Heart


Je kunt ook interesse hebben in:

Fred Matser: een glimp van de oneindigheid

De pop en de poppenspeler

Translate »