De geschenken van de zeven grootvaders

(Global Heart | Esther Haasnoot) De leringen van “de zeven grootvaders” behoren tot de meest gedeelde leringen van het Anishinaabe volk en worden beschouwd als de grondbeginselen van hun levenswijze. Ze beschrijven waardevolle richtlijnen voor jezelf en in de omgang met anderen, de aarde en de hele natuur.

Een Anishinaabe traditie

Zoals in alle culturen die sinds lange tijd bestaan, is er collectieve kennis over de zin van het leven die van generatie op generatie wordt gedeeld. De leer van de zeven grootvaders omspant eeuwen, en in die eeuwen is het verhaal op verschillende manieren doorgegeven in de Indiaanse Anishinaabe cultuur. De filosofie is dat door goed te leven het leven steeds beter wordt. Deze lessen van de zeven grootvaders worden beschouwd als herinneringen aan hoe dat te doen.

De zeven grootvaders

Het verhaal begint zo…

De zeven grootvaders waren machtige geesten die toezicht hadden over de mensheid. Ze merkten hoe moeilijk het leven op Aarde was voor de mensen. Ze zagen dat de mensen hun leven op een negatieve manier leidden. Wat volgens de zeven grootvaders hun gedachten, beslissingen en handelingen ongunstig beïnvloedde. Sommigen haatten anderen, toonden geen respect, waren bang, vertelden leugens en bedrogen. Anderen toonden trots of waren vol schaamte. 

Daarom stuurden ze een boodschapper, oftewel helper, op de mensen af. Deze boodschapper had de opdracht om iemand te vinden die ze konden leren in harmonie met de Aarde te leven. Sjkabwes, de boodschapper, vond een pasgeboren kind, maar de zeven grootvaders vonden hem op dat moment nog te jong. Sjkabwes, kreeg de opdracht de kleine jongen mee te nemen om de vier kwartieren van het universum te zien, om hem meer tijd te geven om te groeien. Toen hij terugkeerde, was de jongen zeven jaar oud. De grootvaders begonnen de jongen te onderrichten en elke grootvader gaf hem een geschenk. Deze geschenken waren wijsheid, liefde, respect, moed, eerlijkheid, nederigheid en waarheid. 

Daarbij zeiden de grootvaders: “Elk van deze lessen moet samen met de rest worden gebruikt. Je kunt geen wijsheid hebben zonder liefde, respect, moed, eerlijkheid, nederigheid en waarheid. Je kunt niet eerlijk zijn als je slechts één van de andere leringen gebruikt. Als je één leer weglaat, omarm je het tegenovergestelde van wat de leer betekent.” Het was aan het kind om de lessen te vergeten, of ze te gebruiken.

De jongen, nu een volwassen man, keerde terug naar het volk en onderwees hen over de geschenken van de zeven grootvaders. Met de gaven en het begrip dat de mensen nu hadden, begonnen ze zich aan te passen aan de dagelijkse uitdagingen. Het volk had geleerd in harmonie met de aarde te leven.

Ieder van ons vertegenwoordigt het kind. Het is aan ons om de lessen van de zeven grootvaders toe te passen op ons eigen leven. Om oprecht te zijn in onze daden, karakter en woorden. En het vertrouwen in de Creator/Schepper/God/Universum/Bron te stellen.

Liefde is in het universum, de waarheid is voorbij wezens

 

De lessen van de Grootvaders

1. Zaagidiwin – (liefde): 

Liefde wordt vertegenwoordigd door de adelaar – “Vrede kennen is liefde kennen.”

Liefde is een van de grootste leraren. Het is een van de moeilijkste lessen om te demonstreren, vooral als we gekwetst zijn. Liefde is de kern van alle leringen. Het is het belangrijkste en richt zich op vrede met jezelf, evenwicht in het leven, acceptatie van alle dingen en overgave met de schepper.

Liefde is een sterke genegenheid voor een ander. Deze kan zich vormen tussen vrienden en familie. Liefde is ook een gehechtheid gebaseerd op toewijding, bewondering, tederheid en vriendelijkheid voor alles om je heen. 

Liefde kunnen tonen betekent dat je eerst van jezelf moet leren houden voordat je liefde aan een ander kunt geven. Ware liefde is onvoorwaardelijk en ze moet uit vrije wil worden gegeven. Je kunt er geen voorwaarden aan verbinden of je liefde is niet oprecht. Iemand die op deze manier liefde kan tonen, zal vrede hebben met en in zichzelf. Want wie zichzelf liefheeft en aanvaardt, leeft in vrede met De Schepper en in harmonie met de hele schepping. Liefde kent geen grenzen. Ervaar het oprecht en geef het vrijelijk. Wanneer je dit kunt, komt de liefde bij je terug. Op deze manier is liefde wederzijds en wederkerig.

2. Minwaadendamowin (respect):

Respect wordt vertegenwoordigd door de buffel – “Je moet respect geven als je gerespecteerd wilt worden. ”

Respecteer anderen, hun overtuigingen en respecteer jezelf. Als je geen respect kunt tonen, kun je ook niet verwachten dat respect aan jou wordt verleend. Net als ware liefde is respect wederzijds en wederkerig. 

Een van de leringen rond respect is dat je, om respect van iets of iemand te krijgen, die andere entiteit, of het nu gaat om een mens, dier, natuur, elementen etc., op een dieper niveau moeten leren kennen. Wanneer je iets of iemand voor het eerst ontmoet, vorm je een indruk. Die eerste indruk is niet altijd gebaseerd op respect. Respect ontstaat wanneer je de tijd neemt om een diepere relatie met de ander aan te gaan. Dit concept van respect geldt voor de hele schepping. Geen enkel deel van de schepping mag in dit verband worden uitgesloten. Je toont respect door de waarde van alle mensen en dingen in te zien, en door waardering te tonen. 

De lessen over respect omvat het leren om de mensen om je heen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. En dat respect niet toestaat dat je jezelf of anderen schaadt. Want als je jezelf schaadt, schaad je ook jezelf en de hele gemeenschap. Respect is niet zomaar een handeling, maar een in het hart gekweekt gevoel.

Anishinaabe

3. Debwewin (waarheid): 

Waarheid wordt vertegenwoordigd door de schildpad – “Waarheid is al deze dingen weten. Spreek de waarheid. Bedrieg jezelf en anderen niet.”

Al deze leringen gaan hand in hand. Om wijsheid te hebben moet je liefde, respect, moed, eerlijkheid, nederigheid en waarheid tonen. Je bent niet eerlijk tegenover jezelf als je slechts één of twee van deze leringen gebruikt. Het weglaten van zelfs maar één van deze leringen betekent volgens de Anishinaabe dat je de leringen niet omarmt. Het is belangrijk jezelf en anderen niet te misleiden. Spreek daarom altijd vanuit waarheid. Leer, spreek, leef en wandel in waarheid. 

Waarheid geeft je het vermogen te handelen zonder spijt. Je moet de waarheid begrijpen, uitspreken en voelen, en tegelijkertijd de kracht ervan eren. De waarheid mag niet misleiden. Je weet in je hart wie je bent. Door dat te weten, ken je ook de waarheid. Onze emotionele, fysieke, mentale en spirituele gaven zullen ieder van ons leiden op onze reis.

De waarheid helpt eenieder van ons te herinneren aan zijn of haar Goddelijke afstemming. We zijn co-creators, die bewust worden van onze essentie en potentieel. We zijn de schrijvers en hoofdpersonen in onze eigen levensverhaal. 

4. Gwayakwaadiziwinn (eerlijkheid): 

Eerlijkheid wordt vertegenwoordigd door de raaf –  “Een situatie onder ogen zien is moedig, maar de moed hebben om niet alleen het juiste te doen, maar het ook te zeggen, is eerlijkheid.”

Er is moed voor nodig om eerlijk te zijn in je woorden en daden. Wees op de eerste plaats eerlijk tegen jezelf, dan zul je gemakkelijker eerlijk kunnen zijn tegenover anderen. In de Anishinaabe-taal kan dit woord “gwayakwaadiziwinn”ook ‘integriteit’ betekenen. Want als we integer door het leven gaan, kennen we eerlijkheid. Het is het kennen en aanvaarden van wie je bent en herinnert je eraan je niet anders voor te doen dan je bent. Wees daarom altijd integer in woord en daad, het maakt je betrouwbaar.

Anishinaabe

5, Aakodewewin (moed): 

Moed of dapperheid wordt voorgesteld als de beer. “Moed is de vijand integer tegemoet treden. ”

Moedig zijn is iets goed doen, zelfs als je weet dat het je pijn gaat doen. In de Anishinaabe taal betekent het woord “aakodewewin” letterlijk “staat van een onbevreesd hart”. Het betekent eenvoudigweg dat je moedig moet zijn om het juiste te doen, zelfs als de gevolgen onaangenaam zijn. Sommige gemeenschappen gebruiken in plaats daarvan “zoongadiziwin” (staat van het hebben van een sterk omhulsel) of “zoongide’ewin” (staat van het hebben van een sterk hart).

Een probleem integer aanpakken is een ware demonstratie van moed. Het is gemakkelijker een oogje dicht te knijpen als je iets ziet wat niet klopt. Het is veel moeilijker om je stem te laten horen en je bezorgdheid te uiten uit angst voor vergelding. Er is morele moed voor nodig om op te komen voor dingen die niet kloppen. Kom op voor je overtuigingen. 

Gebruik je innerlijke kracht om je angsten onder ogen te zien, moeilijkheden het hoofd te bieden, tegenslag te doorstaan en positieve keuzes te maken. Zodat je vrij kunt leven voor het welzijn van de persoon, de familie en de gemeenschap.

6. Nibwaakawin (wijsheid): 

Wijsheid wordt vertegenwoordigd door de bever – Wijsheid is het verschil weten tussen goed en slecht en het resultaat van je acties kennen.”

Wijsheid, is een geschenk van De Schepper dat gebruikt moet worden voor het welzijn van de mensen. In de Anishinaabe taal betekent het woord “nibwaakawin” niet alleen “wijsheid”, maar ook “kennis” of “intelligentie“.

Het kan ook geïnterpreteerd worden als “voorzichtigheid”. Dit betekent dat je je gezond verstand moet gebruiken bij belangrijke zaken. Besef dat je woorden en daden de volgende zeven generaties kunnen beïnvloeden. 

Wijsheid komt met de jaren, het ontwikkelt zich in de loop der tijd. Het is aanwezig in allerlei vormen, maten en leeftijden. Kennis en begeleiding van de stamleiders, spirituele leiders of ouderen, gecombineerd met eigen levenservaringen, is wat de Anishinaabe wijsheid noemen. Kennis stelt je in staat je geërfde gaven verstandig te gebruiken en je verschillen en die van anderen op een vriendelijke en respectvolle manier te erkennen. Wijsheid voedt tevens je vermogen om helder en met een gezonde geest te luisteren.

7. Dibaadendiziwin (nederigheid):

Nederigheid wordt vertegenwoordigd door de Wolf – “Nederigheid is jezelf kennen als een heilig deel van de Schepping.”

Nederig zijn is dat het niet uit maakt hoeveel je denkt te weten, omdat je heel weinig van het universum weet. De Anishinaabe begrijpen hun relatie tot de hele schepping. Nederigheid is je plaats binnen de schepping kennen en weten dat alle levensvormen even belangrijk zijn. Wees bewust van het evenwicht en de gelijkheid met al het leven, inclusief mensen, planten en dieren.

In de Anishinaabe taal kan het woord “dibaadendiziwin” ook “mededogen” betekenen. Je bent gelijk aan anderen, maar je bent niet beter. Sommige gemeenschappen drukken dit uit met “bekaadiziwin”, dat naast “nederigheid” ook kan worden vertaald als “kalmte”, “zachtmoedigheid”, “beleefdheid” of “geduld”. Nederigheid leert je een evenwicht in jezelf te vinden voor de hele schepping.

Bron: Global Heart


Je zou ook interesse kunnen hebben in:   

De kracht van nederigheid en hoe je dit kunt ontwikkelen

Non-dualiteit

Translate »